OGŁOSZENIE nr 3/2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
informuje o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014 - 2020
dla przedsięwzięcia 1.1 Rozwój istniejących przedsiębiorstw

1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od dnia 26.07.2021 r. (godz. 8.00-16.00) do dnia 24.08.2021 r. (godz. 8.00-16.00)

OGŁOSZENIE nr 2/2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
informuje o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014 - 2020
dla przedsięwzięcia 2.6 Nowe produkty turystyczne na obszarze LSR

1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od dnia 12.07.2021 r. (godz. 8.00-16.00) do dnia 30.07.2021 r. (godz. 8.00-16.00)

OGŁOSZENIE nr 1/2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
informuje o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014 - 2020
dla przedsięwzięcia 2.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej
i kulturalnej obszaru

1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od dnia 12.07.2021 r. (godz. 8.00-16.00) do dnia 30.07.2021 r. (godz. 8.00- 16.00)

OGŁOSZENIE nr 1/2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
informuje o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014 - 2020
dla przedsięwzięcia 2.6 Nowe produkty turystyczne na obszarze LSR

1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od dnia 10.04.2020 r. (godz. 8.00-16.00) do dnia 30.04.2020 r. (godz. 8.00- 16.00)

OGŁOSZENIE nr 1/2020/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
w dniu 04.03.2019 r.
ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014 - 2020

Przedsięwzięcie 3.1 Działania edukacyjne i integracyjne
dla grup defaworyzowanych

1. Termin składania wniosków o powierzenie grantu:

od dnia 18.03.2020 r., godz. 8.00 do dnia 07.04.2020, godz. 16.00

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.