OGŁOSZENIE nr 6/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
informuje o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014 - 2020
dla przedsięwzięcia 1.3 Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego

1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od dnia 13.12.2019 r. (godz. 8.00-16.00) do dnia 27.12.2019 r. (godz. 8.00- 16.00)

Informujemy, że wymienione w pkt. 7 ogłoszenia nr 2/2019 lokalne kryteria wyboru zostały szczegółowo opisane w załączonym do pobrania dokumencie „lokalne kryteria wyboru” na str. 7 w nagłówku: Lokalne kryteria wyboru dla przedsięwzięcia 1.2 Tworzenie nowych przedsiębiorstw (dofinansowanie 100tys. zł).

Jednocześnie informujemy, że właściwa data upływu terminu zakończenia naboru wskazana w pkt. 3 ogłoszenia nr 4/2019 oraz 5/2019 to 30 września 2019r.

OGŁOSZENIE nr 5/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
informuje o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014 - 2020
dla przedsięwzięcia 1.1 Rozwój istniejących przedsiębiorstw

1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od dnia 02.09.2019 r. (godz. 8.00-16.00) do dnia 30.09.2019 r. (godz. 8.00- 16.00)

OGŁOSZENIE nr 4/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
informuje o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014 - 2020
dla przedsięwzięcia 1.3 Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego

1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od dnia 02.09.2019 r. (godz. 8.00-16.00) do dnia 30.09.2019 r. (godz. 8.00- 16.00)

OGŁOSZENIE nr 1/2019/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
w dniu 13.08.2019 r.
ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014 - 2020

Przedsięwzięcie 2.4 Promocja obszaru i rozwój oferty
w zakresie turystyki oraz produktów i usług lokalnych

1. Termin składania wniosków o powierzenie grantu:

od dnia 27.08.2019 r., godz. 8.00 do dnia 24.09.2019, godz. 16.00

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.