1.   Zamawiający:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw

2.   Przedmiot zamówienia:
Wprowadzenia na rynek marki lokalnej „Krasna Chata”

3.   Ocena oferty:
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium ceny brutto – 100%

4.   Minimalna ogólna specyfikacja zamówienia:

4.1  Stworzenie systemu nadawania certyfikatów jakości pod wspólną marką Krasna Chata produktom i usługom lokalnym w tym również opracowanie strategii marki lokalnej Krasna Chata oraz systemu kontroli marki na obszarze LGD Krasnystaw Plus. Opracowanie zawierać będzie 3 części:

 • Cz. 1 Analityczna
  • Inwentaryzacja zasobów i analiza potencjału marki.
  • Analiza dotychczasowej komunikacji obszaru LGD Krasnystaw Plus.
 • Cz. 2 Strategiczna
  • Tożsamość marki – określenie kapitału marki i wartości marki.
  • Pozycjonowanie marki – określenie grup docelowych oraz poziomów korzyści.
  • Idea marki – określenie idei głównej, która będzie komunikowana i będzie credo działań wdrażających markę.
 • Cz. 3 Wdrożeniowa
  • Opracowanie systemu certyfikacji przedsiębiorstw, marek i produktów marki. System certyfikacji będzie przewidywał kryteria uzyskania marki, standardy jakości oraz reguły monitorowania.
  • Sposób zarządzania – kompetencje i zakres obowiązków zespołu zarządzającego marką.
  • Określenie listy kluczowych inicjatyw wdrożeniowych – rekomendacje dot. elementów doświadczenia marki w tym: kluczowe wydarzenia, strona WWW, media społecznościowe i inne.
  • Komunikacja – założenia kampanii promocyjnej, narzędzia i sposoby ich wykorzystania.
  • Harmonogram wdrożenia..
  • Monitoring i ewaluacja wdrożenia.

W ramach opracowania dokumentu zorganizowane zostaną 4 (4-godzinne) spotkania warsztatowo-konsultacyjne z grupą przedstawicieli Zamawiającego.

4.2  Realizacja kampanii promocyjnej marki w zakresie określonym w części wdrożeniowej strategii marki z uwzględnieniem narzędzi komunikacji marketingowej (przykłady):

 • Media społecznościowe
 • Baner
 • Video – film promujący markę w Internecie
 • Artykuły w prasie drukowanej
 • Artykuły w mediach internetowych
 • Audycja radiowa
 • Wydawnictwo promocyjne
 • Wydarzenie promocyjne
 • Gadżety
 • Roll-up promocyjny

4.3  Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2019 r.

5.   Forma i termin składania ofert:
Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Biurze LGD „Krasnystaw PLUS” ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw, bądź w zeskanowanej wersji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 18.01.2019 r. godz. 12.00. Liczy się data wpływu oferty do biura LGD.

6.   Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:
- Wykonawca oświadczy, że dysponuje niezbędna wiedzą i doświadczeniem.
- Wykonawca udokumentuje doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze.
- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w wyznaczonym terminie.
- Wykonawca rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/rachunku po przekazaniu przedmiotu zamówienia potwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym.
- Forma płatnosci: przelew

7.    Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, oferta musi zawierać:
- pełną nazwę Oferenta;
- adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu;
- cenę oferty brutto.

Jednocześnie informujemy, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.).

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.