1.    Zamawiający:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw

2.    Przedmiot zamówienia: stojak na ulotki

3.    Ocena oferty:
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium ceny brutto – 100%

4.    Wymagania:
- stabilna aluminiowa konstrukcja;
- 6 dwustronnych półeczek na ulotki do formatu A4;
- łatwy i szybki montaż/demontaż;
- futerał zabezpieczający transport;
- waga ok. 6 kg;
- możliwość umieszczenia nadstawki na logo;
- materiały: aluminium, wypełnienia z plexi

5.    Proponowany termin realizacji: sierpień 2016

6.    Forma i termin składania ofert:
Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Biurze LGD „Krasnystaw PLUS” ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw, bądź w zeskanowanej wersji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 05.08.2016r., godz. 12.00. Liczy się data wpływu oferty do biura LGD.

7.    Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:
- Wykonawca dysponuje niezbędna wiedzą i doświadczeniem.
- wykona przedmiot zamówienia w wyznaczonym terminie.
- rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/rachunku po przekazaniu protokołem zdawczo-odbiorczym przedmiotu zamówienia.
- forma płatnosci: przelew.

8.    Oferta musi zawierać:
- pełną nazwę Oferenta.
- adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu.
- cenę oferty brutto.
- koszt dostawy pod wskazany adres Zamawiającego;
- przykładową wizualizację produktu.
- koszt projektu graficznego.

Jednocześnie informujemy, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.).

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.