festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

Mój pomysł – mój biznes – mój sukces

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” informuje o zakończeniu II etapu rekrutacji w ramach I naboru do projektu „Mój pomysł – mój biznes- mój sukces”. W załączeniu wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu.

protokół z II etapu (I nabór): download(.pdf)

 

Mój pomysł – mój biznes – mój sukces

 

Lubelska Fundacja Rozwoju informuje o zakończeniu
I etapu oceny Formularzy rekrutacyjnych złożonych
w I naborze do projektu “Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”.

protokół z I etapu rekrutacji: download(.pdf)

 

projekt dotacje

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krasnystaw PLUS", Partner Projektu „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” zaprasza osoby w wieku 30 lat
i więcej, pozostające bez pracy zainteresowane dotacją na rozpoczęcie działalności gospodarczej
do składania formularzy zgłoszeniowych do udziału
w projekcie.

Nabór Kandydatów/Kandydatek do udziału w projekcie prowadzi Beneficjent – Lubelska Fundacja Rozwoju oraz Partnerzy Projektu.

Formularze rekrutacyjne w ramach II naboru należy składać w terminie
od 30 czerwca do 21 lipca 2017 r.

załączniki do pobrania - archiwum

Szczegółowe informacje oraz formularze można uzyskać w Biurze Projektu - siedziba Lubelskiej Fundacji Rozwoju, ul. Rynek 7, 20-111 Lublin,
tel. 81 528 53 33, www.lfr.lublin.pl oraz w biurach partnerów projektu:

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej,
ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik, tel. 81 825 27 27, www.lgdkrasnik.pl
Lokalna Grupa Działania "Zapiecek",
ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski, tel. 83 352 16 00, www.lgdzapiecek.pl
Lokalna Grupa Działania – Owocowy Szlak,
ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie tel. 81 827 72 32, fax 81 827 72 31 www.lgdowocowyszlak.pl

 

projekt dotacje

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krasnystaw PLUS", Partner Projektu „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” informuje, że do dnia 26 maja br. przedłużony zostaje nabór formularzy zgłoszeniowych od osób zainteresowanych dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Zapraszamy do kontaktu wszystkich chętnych z terenu woj. lubelskiego.

Rekrutacja prowadzona jest w Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krasnystaw PLUS",
w biurze lidera projektu - Lubelska Fundacja Rozwoju, ul. Rynek 7, 20-111 Lublin,
tel. 81 528 53 33, www.lfr.lublin.pl oraz w biurach partnerów projektu:

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej,
ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik, tel. 81 825 27 27, www.lgdkrasnik.pl
Lokalna Grupa Działania "Zapiecek",
ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski, tel. 83 352 16 00, www.lgdzapiecek.pl
Lokalna Grupa Działania – Owocowy Szlak,
ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie tel. 81 827 72 32, fax 81 827 72 31 www.lgdowocowyszlak.pl

Artykuł archiwalny z załącznikami do pobrania

 

projekt dotacje

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krasnystaw PLUS", Partner Projektu „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” zaprasza osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy, zainteresowane dotacją na rozpoczęcie działalności gospodarczej do składania formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie.

 

Nabór Kandydatów / Kandydatek: Lokalna Grupa Działania Krasnystaw PLUS, Lider projektu – Lubelska Fundacja Rozwoju oraz pozostali Partnerzy Projektu.
Formularze rekrutacyjne w ramach I naboru należy składać
w terminie od 4 do 19 maja 2017 r.

Wzory dokumentów można pobrać poniżej lub na stronach internetowych Partnerów Projektu

Szczegółowe informacje oraz formularze można uzyskać:
- w Biurze LGD Krasnystaw PLUS, ul. Matysiaka 7,
- w siedzibie Lubelskiej Fundacji Rozwoju
ul. Rynek 7, 20-111 Lublin, tel. 81 528 53 33, www.lfr.lublin.pl
- w biurach pozostałych Partnerów Projektu:

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej,
ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik, tel. 81 825 27 27, www.lgdkrasnik.pl
Lokalna Grupa Działania "Zapiecek",
ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski, tel. 83 352 16 00, www.lgdzapiecek.pl
Lokalna Grupa Działania – Owocowy Szlak,
ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie tel. 81 827 72 32, www.lgdowocowyszlak.pl

 

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.