LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

projekt dotacje

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krasnystaw PLUS", Partner Projektu „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” zaprasza osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy, zainteresowane dotacją na rozpoczęcie działalności gospodarczej do składania formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie.

 

Nabór Kandydatów / Kandydatek: Lokalna Grupa Działania Krasnystaw PLUS, Lider projektu – Lubelska Fundacja Rozwoju oraz pozostali Partnerzy Projektu.
Formularze rekrutacyjne w ramach I naboru należy składać
w terminie od 4 do 19 maja 2017 r.

Wzory dokumentów można pobrać poniżej lub na stronach internetowych Partnerów Projektu

Szczegółowe informacje oraz formularze można uzyskać:
- w Biurze LGD Krasnystaw PLUS, ul. Matysiaka 7,
- w siedzibie Lubelskiej Fundacji Rozwoju
ul. Rynek 7, 20-111 Lublin, tel. 81 528 53 33, www.lfr.lublin.pl
- w biurach pozostałych Partnerów Projektu:

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej,
ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik, tel. 81 825 27 27, www.lgdkrasnik.pl
Lokalna Grupa Działania "Zapiecek",
ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski, tel. 83 352 16 00, www.lgdzapiecek.pl
Lokalna Grupa Działania – Owocowy Szlak,
ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie tel. 81 827 72 32, www.lgdowocowyszlak.pl

 

- PLIKI DO POBRANIA -

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

 • downloadRegulamin rekrutacji uczestników

 • downloadZałącznik 1 - Formularz rekrutacyjny

 • downloadZałącznik 1 do Formularza rekrutacyjnego - oświadczenie o odejściu z rolnictwa

 • downloadZałącznik 2 do Formularza rekrutacyjnego - oświadczenie o utworzeniu miejsc pracy

 • downloadZałącznik 2 - Karta oceny formularza rekrutacyjnego - I etap ocena formalna

 • downloadZałącznik 2a - Karta oceny formularza rekrutacyjnego - I etap ocena merytoryczna

 • downloadZałącznik 3 - Karta oceny formularza rekrutacyjnego - II etap

 • downloadZałącznik 4 - Formularz odwołania

 • downloadZałącznik 5 - Umowa wparcie szkoleniowo - doradcze

 • downloadZałącznik 6 - Zasady udzielania wsparcia szkoleniowo - doradczego

DOKUMENTY DOTYCZĄCE WSPARCIA FINANSOWEGO

 • downloadRegulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

 • downloadZałącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków – Zasady przyznawania środków

 • downloadZałącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków – Formularz odwołania

 • downloadZałącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

 • downloadZałącznik nr 3 do Umowy – oświadczenie o nieprowadzeniu działalności pod tym samym adresem

 • downloadZałącznik nr 5 do Umowy – oświadczenie o nie orzeczeniu zakazu dostępu do środków

 • downloadZałącznik nr 7 do Umowy – deklaracja wekslowa

 • downloadZałącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków – wzór wniosku o przyznanie środków finansowych

 • downloadZałącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków – wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

 • downloadZałącznik nr 2 do Wniosku o przyznanie środków finansowych – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 • downloadZałącznik nr 3 do Wniosku o przyznanie środków finansowych - biznes plan

 • downloadZałącznik nr 5 do Wniosku o przyznanie środków finansowych – oświadczenie o pomocy de minimis

 • downloadZałącznik nr 6 do Wniosku o przyznanie środków finansowych – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 • downloadZałącznik nr 7 do Wniosku o przyznanie środków finansowych – oświadczenie o kwalifikowalności VAT

 • downloadZałącznik nr 8 a do Wniosku o przyznanie środków finansowych – oświadczenie współmałżonka

 • downloadZałącznik nr 8 b do Wniosku o przyznanie środków finansowych – oświadczenie o braku współmałżonka

 • downloadZałącznik nr 9 do Wniosku o przyznanie środków finansowych – oświadczenie o niekorzystaniu równolegle

 • downloadZałącznik nr 10 do Wniosku o przyznanie środków finansowych – oświadczenie o niekorzystaniu z innej pomocy na te same koszty kwalifikowane

 • downloadZałącznik nr 11 do Wniosku o przyznanie środków finansowych – akceptacja regulaminu

 • downloadZałącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków – Karta oceny wniosku o przyznanie wsparcia finansowego ocena formalna

 • downloadZałącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków – Karta oceny wniosku o przyznanie wsparcia finansowego ocena merytoryczna

 • downloadZałącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków – Karta oceny wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego ocena formalna

 • downloadZałącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania środków – Karta oceny wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego ocena merytoryczna

 • downloadZałącznik nr 10 do Regulaminu przyznawania środków - regulamin Komisji Oceny Wniosków

 

 

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.