festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

Mój pomysł – mój biznes – mój sukces

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” informuje o zakończeniu procesu rekrutacji do projektu „Mój pomysł – mój biznes- mój sukces”.
W załączeniu ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu.

ostateczny protokół (II nabór): download(.pdf)

 

Mó pomysł - mój biznes - mój sukces

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krasnystaw PLUS", Partner Projektu „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” zaprasza osoby w wieku 30 lat
i więcej, pozostające bez pracy zainteresowane dotacją na rozpoczęcie działalności gospodarczej
do składania formularzy zgłoszeniowych do udziału
w projekcie.

Nabór Kandydatów/Kandydatek do udziału w projekcie prowadzi Beneficjent – Lubelska Fundacja Rozwoju oraz Partnerzy Projektu.

Formularze rekrutacyjne w ramach III naboru należy składać w terminie
od 25 września do 6 paździenika 2017 r.

Wzory dokumentów można pobrać tutaj oraz na stronach internetowych Partnerów Projektu

Szczegółowe informacje oraz formularze można uzyskać w Biurze Projektu - siedziba Lubelskiej Fundacji Rozwoju, ul. Rynek 7, 20-111 Lublin,
tel. 81 528 53 33, www.lfr.lublin.pl oraz w biurach partnerów projektu:

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej,
ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik, tel. 81 825 27 27, www.lgdkrasnik.pl
Lokalna Grupa Działania "Zapiecek",
ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski, tel. 83 352 16 00, www.lgdzapiecek.pl
Lokalna Grupa Działania – Owocowy Szlak,
ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie tel. 81 827 72 32, fax 81 827 72 31 www.lgdowocowyszlak.pl

 

Mój pomysł – mój biznes – mój sukces

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” informuje o zakończeniu II etapu rekrutacji w ramach II naboru do projektu „Mój pomysł – mój biznes- mój sukces”. W załączeniu wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu.

protokół z II etapu (II nabór): download(.pdf)

 

Mój pomysł – mój biznes – mój sukces

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” informuje o zakończeniu procesu rekrutacji do projektu „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” (nabór I). Poniżej ostateczna  lista osób zakwalifikowanych do projektu.

ostateczny protokół (I nabór): download(.pdf)

 

Mój pomysł – mój biznes – mój sukces

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” informuje o zakończeniu I etapu etapu oceny formularzy rekrutacyjnych złożonych w II naborze do projektu „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” (II nabór).

protokół z I etapu (II nabór): download(.pdf)

 

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.