festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

Mój pomysł – mój biznes – mój sukces

 

Wstępny protokół z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków - II nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w projekcie „Mój pomysł - mój biznes - mój sukces”.

 

 

Poniżej zamieszczamy Wstępny protokół z posiedzenia KOW dotyczący oceny merytorycznej wniosków o otrzymanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe złożonych przez Uczestników projektu (nabór II).

Wstępny protokół: download(.pdf)

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami § 3 Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości uczestnikom, którzy nie zostali wytypowani do otrzymania środków finansowych na rozpoczęcie działalności przysługuje odwołanie od oceny dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków.
WAŻNE: Ostateczne zamknięcie listy Uczestników/Uczestniczek projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji możliwe jest po rozpatrzeniu wszystkich odwołań.

 

Mój pomysł – mój biznes – mój sukces

 

W związku z pismami – wezwaniami do podpisania umów przez uczestników I Naboru Projektu "Mój Pomysł - Mój Biznes - Mój Sukces" wysłanymi przez Lubelską Fundację Rozwoju zamieszczamy do pobrania wzory dokumentów (zaświadczeń i oświadczeń) wymaganych do podpisania umowy.

 

Poniżej pliki do pobrania wynikające z otrzymanych pism.

  • downloadOświadczenie o wybranej formie zabezpieczenia

  • downloadOświadczenie poręczyciela

  • downloadZaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu

  • downloadZałącznik 3 do umowy - Oświadczenie o nieprowadzeniu działalnosci pod tym samym adresem

  • downloadZałącznik 5 do umowy - Oświadczenie o nieorzeczeniu zakazu dostępu do środków

  • downloadZałącznik 8a do wniosku o przyznanie środków - Oświadczenie współmałżonka

  • downloadZałącznik 8b do wniosku o przyznanie środków - Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim

  • downloadZałącznik nr 4 do umowy - Harmonogram rzeczowo-finansowy

 

Mój pomysł – mój biznes – mój sukces

 

LGD ,,Krasnystaw Plus” informuje o zakończeniu procesu rekrutacji do projektu „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”
(nabór III).
Poniżej ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu.

 

Ostateczny protokół: download(.pdf)

 

Mój pomysł – mój biznes – mój sukces

 

Wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu „Mój pomysł – mój biznes- mój sukces” (NABÓR III).

 

 

Lubelska Fundacja Rozwoju informuje o zakończeniu II etapu rekrutacji w ramach III naboru do projektu „Mój pomysł – mój biznes- mój sukces”. Poniżej wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu.

Wstępny protokół: download(.pdf)

 

Mój pomysł – mój biznes – mój sukces

 

Ostateczny protokół z posiedzenia Komisji Oceny Wnisków - I nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w projekcie "Mój pomysł - mój biznes - mój sukces".

 

 

Poniżej zamieszczamy Listę uczestników/Uczestniczek projektu (po zakończeniu procedury odwoławczej) kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego (nabór I).

Ostateczny protokół: download(.pdf)

WAŻNE: Informację o wynikach oceny i dalszych krokach związanych z zarejestrowaniem działalności i podpisaniem umowy Uczestnicy projektu otrzymają odrębną korespondencją.

 

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.