festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

Mó pomysł - mój biznes - mój sukces

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego (nabór II) w projekcie „Mój pomysł - mój biznes – mój sukces”.

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości  Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla uczestników projektu (nabór II).

Wnioski wraz z załącznikami można składać w terminie od 06.12.2017 do 19.12.2017 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

Dokumenty można składać w Biurze Projektu – siedzibie Lubelskiej Fundacji Rozwoju,
ul. Rynek 7, 20-111 Lublin oraz w biurach Partnerów Projektu:

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krasnystaw PLUS", ul. Matysiaka 7,
  22-300 Krasnystaw,
 • Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik,
 • Lokalna Grupa Działania "Zapiecek", ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski,
 • Lokalna Grupa Działania - Owocowy Szlak, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie.

(w godzinach pracy poszczególnych biur)

Wnioski powinny być składane wraz z biznesplanem oraz niezbędnymi załącznikami (zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości ) Dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach. Szczegółowe informacje i wzory dokumentów dostępne są na stronie Lubelskiej Fundacj Rozwoju (link) oraz stronach internetowych Partnerów projektu.

 

Mój pomysł – mój biznes – mój sukces

 

Wstępny protokół z posiedzenia komisji oceny wniosków - I nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w projekcie „Mój pomysł - mój biznes - mój sukces”.

 

 

Poniżej zamieszczamy Wstępny protokół z posiedzenia KOW dotyczący oceny merytorycznej wniosków o otrzymanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe złożonych przez Uczestników projektu (nabór I).

Wstępny protokół: download(.pdf)

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami § 3 Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości uczestnikom, którzy nie zostali wytypowani do otrzymania środków finansowych na rozpoczęcie działalności przysługuje odwołanie od oceny dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków.
WAŻNE: Ostateczne zamknięcie listy Uczestników/Uczestniczek projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji możliwe jest po rozpatrzeniu wszystkich odwołań.

 

Mój pomysł – mój biznes – mój sukces

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” informuje o zakończeniu I etapu oceny formularzy rekrutacyjnych złożonych w III naborze do projektu „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”.

protokół I etap (III nabór): download(.pdf)

 

Mó pomysł - mój biznes - mój sukces

 

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla uczestników projektu (nabór I).

 

Wnioski wraz z załącznikami można składać w terminie od 23.10.2017 do 06.11.2017 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

Dokumenty można składać w Biurze Projektu – siedzibie Lubelskiej Fundacji Rozwoju,
ul. Rynek 7, 20-111 Lublin oraz w biurach Partnerów Projektu
(w godzinach pracy poszczególnych biur):

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krasnystaw PLUS", ul. Matysiaka 7,
  22-300 Krasnystaw,
 • Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik,
 • Lokalna Grupa Działania "Zapiecek", ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski,
 • Lokalna Grupa Działania - Owocowy Szlak, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie.

Wnioski powinny być składane wraz z biznesplanem oraz niezbędnymi załącznikami (zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) Dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach. Szczegółowe informacje i wzory dokumentów dostępne są na stronie Lubelskiej Fundacj Rozwoju (link) oraz stronach internetowych Partnerów projektu.

 

Mó pomysł - mój biznes - mój sukces

 

Do 13 października 2017 r. przedłużamy III nabór formularzy zgłoszeniowych od osób zainteresowanych dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”

 

 

Rekrutację do projektu prowadzi Lubelska Fundacja Rozwoju,
Lublin, Rynek 7, tel. 81 528 53 18, 81 528 53 16/81
oraz partnerzy projektu:

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Krasnystaw PLUS”, tel. 82 576 70 49
 • Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, tel. 81 825 27 27
 • Lokalna Grupa Działania “Zapiecek”, Radzyń Podlaski tel. 83 352 16 00
 • Lokalna Grupa Działania – Owocowy Szlak, Opole Lubelskie, tel. 81 827 72 32

 

INFO: Artykuły dotyczące projektu "Mój pomysł - mój biznes - mój sukces"
znajdują się tutaj

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.