Leszek Proskura
Krasnostawskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Krasnostawskich
Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic
Stowarzyszenie Gloria-Vitae
GKS „RUCH” Izbica
Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Żółkiewki
Ludowy Klub Sportowy w Białce
Ochotnicza Straż Pożarna w Izbicy
Stowarzyszenie Kraska
Ewa Wojtal Borys
Robert Dubiela
Feliksa Głowacka
Ireneusz Król
Anna Sawa
Joanna Kwiatoń
Lucyna Anna Bednarczyk
Stowarzyszenie "Gospodynie na Straży" w Płonce
Ewa Bednarczyk
Zbigniew Burdan
Maria Kowalczyk
Renata Świętanowska
Fundacja Sanctus Nemus
Bożena Buk
Maria Kuchta
Beata Weremko
Alicja Sysa
Marzena Niedźwiedzka
Jerzy Moń
Elżbieta Szałaj
Ochotnicza Straż Pożarna w Krupem
Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach
Aleksander Żyłowski
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gorzkowskiej
Andrzej Domina
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego
Joanna Szufnara
Robert Smęt
Bartłomiej Wróblewski
Lokalna Organizacja Turystyczna "Krasnystaw - Wrota Roztocza"
Fundacja Janosik
Ewa Podgórska
Stowarzyszenie "Wspólny Krasnystaw"
Stowarzyszenie "Wspólnie dla Gminy Krasnystaw"
Joanna Sawa
Ochotnicza Straż Pożarna w Siedliskach Drugich
Młodzieżowy Klub Sportowy Siedliska
Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego "Rodzinne Gniazdo"
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice
Stowarzyszenie "Sami Swoi"
Gminne Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Fajsławicach
Ochotnicza Straż Pożarna w Siennicy Nadolnej
Stowarzyszenie Integracyjne Magnum Bonum
Bożena Bojarska
Ochotnicza Straż Pożarna w Siennicy Nadolnej
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Żulińskiej
Lidia Pasierbska
Wojciech Hus
Iwona Franc
Zofia Kołyga
Grażyna Wróblewska
Eleonora Lewińska
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Siennickiej
Karol Brus
Anna Ciechańska – Marucha
Koło Gospodyń Wiejskich w Marysinie „Kreatywne Marysieńki”
Paweł Fornal
Ochotnicza Straż Pożarna w Kraśniczynie
Agnieszka Marzec
Damian Moń
Adam Ogonowski
Koło Gospodyń Wiejskich „Razem Lepiej” w Ksawerówce
Ochotnicza Straż Pożarna w Bzitem
Stanisława Starzyńska
Magdalena Sypniewska
Michał Szostak
Marcin Świech
Stowarzyszenie Przyjaciół Krasnostawskiej Jedynki
Ochotnicza Straż Pożarna w Piaskach Szlacheckich
Grzegorz Raczkowski
Karolina Dąbrowska
Maria Choduń
Roman Żuk
Marianna Tkaczuk
Szymon Jasion
Krystyna Kowalska

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.