festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

Mój pomysł – mój biznes – mój sukces

 

W związku z pismami – wezwaniami do podpisania umów przez uczestników III Naboru Projektu "Mój Pomysł - Mój Biznes - Mój Sukces" wysłanymi przez Lubelską Fundację Rozwoju zamieszczamy do pobrania wzory dokumentów (zaświadczeń i oświadczeń) wymaganych do podpisania umowy.

 

Poniżej pliki do pobrania wynikające z otrzymanych pism.

  • downloadOświadczenie o wybranej formie zabezpieczenia

  • downloadOświadczenie poręczyciela

  • downloadZaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu

  • downloadZałącznik 3 do umowy - Oświadczenie o nieprowadzeniu działalnosci pod tym samym adresem

  • downloadZałącznik 5 do umowy - Oświadczenie o nieorzeczeniu zakazu dostępu do środków

  • downloadZałącznik 8a do wniosku o przyznanie środków - Oświadczenie współmałżonka

  • downloadZałącznik 8b do wniosku o przyznanie środków - Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim

  • downloadZałącznik nr 4 do umowy - Harmonogram rzeczowo-finansowy

 

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.