Informujemy, że wymienione w pkt. 7 ogłoszenia nr 2/2019 lokalne kryteria wyboru zostały szczegółowo opisane w załączonym do pobrania dokumencie „lokalne kryteria wyboru” na str. 7 w nagłówku: Lokalne kryteria wyboru dla przedsięwzięcia 1.2 Tworzenie nowych przedsiębiorstw (dofinansowanie 100tys. zł).

Jednocześnie informujemy, że właściwa data upływu terminu zakończenia naboru wskazana w pkt. 3 ogłoszenia nr 4/2019 oraz 5/2019 to 30 września 2019r.

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.