Imprezy organizowane
przez Stowarzyszenie "LGD Krasnystaw PLUS"
zgodnie z LSR w roku 2023

  1. Festiwal Pączka i Faworka w Siennicy Nadolnej - 16.02.2023 r.
  2. Chmielaki Krasnostawskie – miejsca wystawiennicze dostępne dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz członków LGD - 18-20.08.2023 r. w Krasnymstawie
  3. Festiwal Smaki Jesieni w Poperczynie - październik
  4. Forum Gospodarcze – Krasnostawska Gala Przedsiębiorczości – grudzień

 

Uprzejmie informujemy, że aktualne informacje o dodatkowych imprezach odbywających się na terenie Powiatu Krasnostawskiego zamieszczane są na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie,
Urzędu Miasta Krasnystaw, Krasnostawskiego Domu Kultury oraz Urzędów Gmin.

Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie (link)

Urząd Miasta Krasnystaw (link)

Krasnostawski Dom Kultury (link)

Gmina Fajsławice (link)

Gmina Gorzków (link)

Miasto i Gmina Izbica (link)

Gmina Krasnystaw (link)

Gmina Kraśniczyn (link)

Gmina Łopiennik Górny (link)

Gmina Rudnik (link)

Gmina Siennica Różana (link)

Gmina Żółkiewka (link)

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.