LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

Walne Zebtranie Członków LGD

 

Na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Zarząd Stowarzyszenia zwołuję Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
w dniu 27 maja 2022 r. o godzinie 1300 w Restauracji Zamkowa, przy ul. Krasickiego 4a w Krasnymstawie,

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS”;

 2. Wybór przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków;

 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

 4. Przyjęcie porządku obrad;

 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2021 i podjęcie uchwały w tym zakresie;

 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia za rok 2021 i podjęcie uchwały;

 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021 i podjęcie uchwały;

 8.  Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej za rok 2021 i podjęcie uchwał;

 9.  Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu LGD „Krasnystaw PLUS” za rok 2021;

 10.  Rozpatrzenie i zatwierdzenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju;

 11.  Inne sprawy organizacyjne;

 12.  Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Dorota Sawa

Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD "Krasnystaw PLUS"

 

informacje dla wnioskodawcow

Nabór 1/2020/G - protokół: download / listy: download

Nabór 1/2020 - protokół: download / listy: download

Informujemy, że zgodnie z procedurą oceny projektów nie podajemy nazwisk osób biorących udział w ocenie wniosków.

 

informacje dla wnioskodawcow

 

W dniu 28 maja 2020 r. w biurze LGD „Krasnystaw PLUS” zostały podpisane umowy na realizację zadań w ramach projektu grantowego realizowanego dla przedsięwzięcia 2.4 „Promocja obszaru i rozwój oferty w zakresie turystyki oraz produktów i usług lokalnych” na łączną kwotę 140 000,00 zł.

 

W podpisaniu umów uczestniczyli uprawnieni reprezentanci 8 organizacji z obszaru działania LGD „Krasnystaw PLUS”. Cel operacji zrealizują zadania polegające na wydaniu 9 publikacji:
- „Informator turystyczny” - Lokalnej Organizacji Turystycznej „Krasnystaw Wrota Roztocza”,
- „Obiekty arianizmu w gminie Krasnystaw” - Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Krasnystaw,
- „Krasnystaw Wczoraj Krasnystaw Dziś” oraz „Powiat – Miasta Ziemi Krasnostawskiej. Historia. Zabytki. Kultura” – Stowarzyszenia „Gloria Vitae”,
- „Gmina Łopiennik Górny - z bogactwa natury” - Stowarzyszenia „Kraska”,
- „250 lat od erygowania kościoła pw. św. Wawrzyńca w Żółkiewce” - Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Żółkiewki,
- „Atrakcyjny Kraśniczyn” - Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraśniczynie,
- „Gmina Fajsławice – Naturalnie!” - Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice oraz
- „Ziemia Fajsławicka na starych fotografiach” - Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic.

Zadania zostaną zrealizowane w jednym etapie do 31 października br.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 stopka 4x PROW LGD

 

Ważne informacje

W dniu 20 maja 2020r. Stowarzyszenie LGD „Krasnystaw PLUS” podpisało umowę nr 01213-6935-UM0322430/19 z Zarządem Województwa na realizację projektu granowego pn. „Promocja obszaru i rozwój oferty w zakresie turystyki oraz produktów i usług lokalnych”, w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER: poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. W ramach projektu będzie realizowanych 9 zadań na łączną kwotę 140 000zł polegających na wydaniu publikacji. Celem operacji jest rozwój i promocja lokalnych produktów oraz dziedzictwa kulturowego na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD Krasnystaw PLUS.

 

Ważne informacje

UWAGA!
od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania

funkcjonowanie BIURA LGD „Krasnystaw PLUS” zostaje dostosowane do aktualnej sytuacji i objęte nowymi procedurami przyjmowania interesantów. Do odwołania, w BIURZE LGD „Krasnystaw PLUS” dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Prosimy o telefoniczne umawianie daty i godziny wizyty w Biurze.

Nadal istnieje możliwość uzyskania informacji i załatwienia sprawy przez telefon w godzinach pracy biura.

Z pracownikami BIURA LGD „Krasnystaw PLUS” nadal można kontaktować się mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: tel. (82) 576-70-49 lub 506 371 309

Apelujemy o przestrzeganie wszystkich zasad bezpieczeństwa, zgodnie z Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, w tym w szczególności zachowania odległości między osobami, obowiązku noszenia maseczek i dezynfekcji rąk.

 

Ważne informacje

 

 

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dn. 06.05.2020 r.

 

 

W załączeniu zamieszczone zostało pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z odpowiedziami dotyczącymi ostatnich zagadnień wynikających ze stanu epidemi w Polsce, w tym zobowiązania do:
- zachowania terminu realizacji operacji,
- podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2,
- wykonywania działalności gospodarczej,
- osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług,
- utrzymania liczby pracowników w ramach operacji,
- poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji,
- realizacji zadań w ramach projektu grantowego,
- zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej,
- zatrudnienia pracowników w łącznym wymiarze określonym odpowiednim dla danej LGD oraz ponoszenia kosztów ich zatrudnienia w przypadku poddziałania 19.4.

załacznik/pismo: download(.pdf)</>

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.