LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

 

Boniewo - VI Wojewódzkie Święto Ziół

 

Program VI Wojewódzkie Święto Ziół (pobierz)

 

ogłoszenie o naborze


Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw
OGŁASZA
NABÓR NA STANOWISKO:
Specjalista ds. obsługi biura, komunikacji i animacji
– umowa o pracę w wymiarze 1/2 etatu.

 

Wymagania konieczne:
1. Wykształcenie: wyższe;
2. Doświadczenie: Co najmniej roczny staż pracy;
3. Znajomość języków obcych: j. angielski – komunikatywny;
4. Umiejętności: Umiejętność obsługi komputera, Umiejętność pracy w grupie, Łatwość w nawiązywaniu kontaktów, Umiejętność obsługi strony internetowej, Umiejętność redagowania treści informacyjno – promocyjnej;
5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
6. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określone stanowisko.

Wymagania pożądane:
1. Wykształcenie: Szkolenia z zakresu animacji oraz komunikacji.
2. Znajomość języków obcych: Znajomość języków- j. angielski w stopniu bardzo dobrym w mowie i piśmie
3. Doświadczenie: Doświadczenie w prowadzeniu animacji. Doświadczenie w prowadzeniu biura zarządu, doświadczenie w organizacji szkoleń i konferencji.

Konkurs - Rolnik z lubelskiego 2020

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego organizuje konkurs pod nazwą: ,,Ekolubelskie 2020’’. Zwycięzcy otrzymają tytuł „Lubelski Ekorolnik 2020”.
Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy i promocję gospodarowania metodami ekologicznymi, identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w innych gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.
Do udziału są zaproszeni rolnicy ekologiczni z województwa lubelskiego, którzy posiadają aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą i wytwarzają produkty rolnictwa ekologicznego, przedsiębiorców rolnych, przetwórców produktów ekologicznych, producentów i sprzedawców płodów rolnych MOL, RHD.

Zgłoszenia należy przesyłać do 27 lipca 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie – stempla z Kancelarii Ogólnej UMWL w Lublinie) na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin
z dopiskiem: „Ekolubelskie 2020”

Regulamin konkursu: pobierz, formularz zgłoszeniowy: pobierz

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego, na której zawarte są wszystkie informacje dotyczące konkursu: tutaj

 

Konkurs - Rolnik z lubelskiego 2020


Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 09.07.2020r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS” podczas którego dokonano wyboru członków czwartej kadencji Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS”.

 

Zarząd: https://lgdkrasnystaw.pl/zarzad
Rada: https://lgdkrasnystaw.pl/rada
Komisja Rewizyjna: https://lgdkrasnystaw.pl/komisja-rewizyjna

Członkom pełniącym funkcje we władzach LGD w poprzedniej kadencji dziękujemy za współpracę. Wszystkim członkom LGD wybranym do władz naszej organizacji gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy.

 

Konkurs - Rolnik z lubelskiego 2020


Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego organizuje konkurs pod nazwą: ,,Rolnik z Lubelskiego 2020’’
, który stwarza okazję do promocji oraz wyróżnienia najlepszych rolników w czterech kategoriach konkursowych: produkcja zwierzęca, produkcja roślinna, ogrodnictwo, sadownictwo.

 

Formularz zgłoszeniowy należy przesyłać na adres Urzędu Marszałkowskiego z dopiskiem ,,Rolnik z Lubelskiego 2020’’ do dnia 24 lipca 2020 r.

Regulamin konkursu: pobierz, formularz zgłoszeniowy: pobierz

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego, na której zawarte są wszystkie informacje dotyczące konkursu: tutaj

 

 

Konkurs fotograficzny - Wakacje na pięknej Ziemi Krasnostawskiej

 

Regulamin konkursu fotograficznego (otwórz/pobierz)

Formularz zgłoszeniowy (otwórz/pobierz)

 

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.