LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

informacje dla wnioskodawcow

 

1. lista wniosków / skan: download(.pdf)

2. lista wniosków / skan: download(.pdf)

 

plakat Jarmark Świętojański

 

 

Jarmark Świętojański
24 czerwca 2017r.
Zespół zamkowo-parkowy w Krupem

 

 

szczegóły na plakacie

Walne Zebtranie Członków LGD

 

Szanowni Państwo, na podstawie § 17 ust. 3 Statutu
Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” w dniu 20 czerwca 2017 r.
o godzinie 14.00 w Muzeum Regionalnym,
przy ul. Piłsudskiego 5 A w Krasnymstawie,

 

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS”;
 2. Wybór przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2016 i podjęcie uchwały w tym zakresie;
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia za rok 2016 i podjęcie uchwały;
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2016 i podjęcie uchwały;
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej za rok 2016 i podjęcie uchwał;
 9. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu LGD „Krasnystaw PLUS” za rok 2016;
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Lokalnych Kryteriach Wyboru;
 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie zmian w Regulaminie Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS";
 12. Rozpatrzenie i uchwalenie zmian w Regulaminie Biura;
 13. Przeprowadzenie procedury zmiany składu osobowego Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” i podjęcie uchwał w tym zakresie;
 14. Inne sprawy organizacyjne;
 15. Zamknięcie obrad.

   W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie tj. w dniu 20 czerwca 2017 r. o godzinie 14.35 w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie, przy ul. Piłsudskiego 5 A.

   Materiały będące przedmiotem Walnego Zebrania Członków oraz protokół z obrad ostatniego Zebrania będą wyłożone w siedzibie Stowarzyszenia w dniach od 06.06.2017r.
do 20.06.2017r. w godz. od 8.00 do 16.00.

Z poważaniem
Dorota Sawa - Prezes Zarządu LGD Krasnystaw PLUS

 

Aktualizacja LSR

 

Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw PLUS na wniosek Rady LGD
podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz załączników do tego dokumentu.

 

W załącznikach proponowane zmiany w tekście zaznaczono kolorami. Tekst proponowany do usunięcia został przekreślony.

Propozycje zmian lub uwagi do proponowanych zmian przez Zarząd można przesłać na formularzu (pobierz formularz) w terminie do 31 maja 2017 r.:

 • w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  z tytułem korespondencji „Zmiana LSR”
 • faksem na nr 82 576 70 49,
 • pocztą ( adres poniżej ),
 • lub złożyć osobiście w biurze: Lokalna Grupa Działania Krasnystaw PLUS,
  ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw
  .

Osoba do kontaktu: Dorota Sawa – Prezes Zarządu

Informujemy również o spotkaniu konsultacyjnym w dniu 29 maja o godzinie 8.30 w siedzibie LGD Krasnystaw PLUS.

Załączniki:

 1. Projekt zmian w treści Lokalnej Strategii Rozwoju (otwórz)
 2. Projekt zmian Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji (otwórz)
 3. Projekt zmian Lokalnych Kryteriów Wyboru Grantobiorców (otwórz)

 

informacje dla wnioskodawcow

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi wypełniania pól we wniosku o przyznanie pomocy, które nie dotyczą wnioskodawcy a zgodnie z instrukcją należy wstawić kreskę bądź wartość „0,00” informujemy, że brak wypełnienia pól o numerze 5.6, 5.8, 5.9 oraz 5.5 drugiej części wiersza, z których wypełnieniem jest najwięcej problemów nie będą miały wpływu na uznanie wniosku za kompletny.

 

spotkanie informacje

 

Spotkanie Przedsiębiorców, osób prywatnych oraz organizacji pozarządowych
działających w obszarze turystyki
w Powiecie Krasnostawskim

 

 

Szanowni Państwo,
   w imieniu Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw PLUS serdecznie zapraszam na spotkanie poświęcone turystyce na obszarze Powiatu Krasnostawskiego.

 • Termin: 5.06.2017
 • Miejsce: Krasna Chata, Wał 42
 • Godzina: 16.00 – 19.00

Agenda spotkania:

 1. Środki finansowe dostępne na rozwój działalności w obszarze turystyki
 2. Środki finansowe na inicjatywy turystyczne w Powiecie Krasnostawskim
 3. Punkt Informacji Turystycznej w Krasnymstawie oraz w Krasnej Chacie - zasady
  i możliwości współdziałania
 4. Możliwość przedstawienia własnej oferty na sezon lato – jesień 2017
 5. Projekty współpracy – m.in. szlak rowerowy Greenaway Dziedzictwo Wschodu, turystyka kajakowa, turystyka kulinarna itp.
 6. Inne sprawy

Dorota Sawa

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.