LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

spotkanie informacje

 

Spotkanie Przedsiębiorców, osób prywatnych oraz organizacji pozarządowych
działających w obszarze turystyki
w Powiecie Krasnostawskim

 

 

Szanowni Państwo,
   w imieniu Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw PLUS serdecznie zapraszam na spotkanie poświęcone turystyce na obszarze Powiatu Krasnostawskiego.

 • Termin: 5.06.2017
 • Miejsce: Krasna Chata, Wał 42
 • Godzina: 16.00 – 19.00

Agenda spotkania:

 1. Środki finansowe dostępne na rozwój działalności w obszarze turystyki
 2. Środki finansowe na inicjatywy turystyczne w Powiecie Krasnostawskim
 3. Punkt Informacji Turystycznej w Krasnymstawie oraz w Krasnej Chacie - zasady
  i możliwości współdziałania
 4. Możliwość przedstawienia własnej oferty na sezon lato – jesień 2017
 5. Projekty współpracy – m.in. szlak rowerowy Greenaway Dziedzictwo Wschodu, turystyka kajakowa, turystyka kulinarna itp.
 6. Inne sprawy

Dorota Sawa

nabór i konsultacje

 

Uprzejmie informujemy,
że w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach przedsięwzięć:

 

 • 2.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej obszaru – limit na działanie: 1 986 180,69 zł,
 • 3.3 Rozwój infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego – limit na działanie: 200 000,00 zł.

w wyniku przeprowadzonego naboru fiszek operacji nie wpłynął żaden wniosek.

 

Projekty Informacje

Szanowni Państwo,

w związku z przedłużającymi się procedurami dotyczącymi oceny projektu grantowego informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych nie będzie możliwe realizowanie projektów grantowych od maja br. W związku z powyższym o wszelkich zmianach będziemy informowali Państwa na bieżąco.

 

plakat gra II WS

Gra miejska „Krasnystaw w czasie II Wojny Światowej” – 27 maja 2017 r.

Lokalna Organizacja Turystyczna „Krasnystaw - Wrota Roztocza"
serdecznie zaprasza do wzięcia udziału
w atrakcyjnej Grze miejskiej „Krasnystaw
w czasie II Wojny Światowej".

   Gra miejska „Krasnystaw w czasie II Wojny Światowej" odbędzie się 27 maja 2017 r. (sobota). Rozpocznie się o godzinie 10.30 przy Dworku Starościańskim w Krasnymstawie
a zakończy w Krasnostawskim Domu Kultury.
Gra miejska skierowana jest do drużyn 2 osobowych i ma na celu przybliżenie mieszkańcom nieco ukrytych, ale niezwykle fascynujących miejsc Krasnegostawu. Organizatorzy pragną udowodnić jak wielką radość może dawać poznawanie własnego miasta, odkrywanie jego tajemnic i zgłębianie jego historii.

kurs kulinarny


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
informuje o naborze wniosków
o przyznanie pomocy
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

 

Pełna treść ogłoszeń o naborach nr 1/2017 i nr 2/2017
znajduje się w menu PROW 2014-2020 / Ogłoszenia o naborach

kurs kulinarny


Uprzejmie informujemy, iż w okresie 1-3.05.2017r. biuro LGD Krasnystaw PLUS będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.