LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

informacje dla wnioskodawcow

   Informujemy, że zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW 2014-2020 dane finansowe we wniosku, w tym w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, należy wykazać w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, za wyjątkiem wnioskowanej kwoty pomocy, którą należy podać w pełnych złotych (po "obcięciu" groszy).

 

kurs kulinarny


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
informuje o naborze wniosków
o przyznanie pomocy
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

 

Pełna treść ogłoszeń o naborach w zakładce PROW 2014-2020 / Ogłoszenia o naborach

informacje dla wnioskodawcow

 

Szanowni Państwo!

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków podajemy kilka praktycznych informacji
dt. składanych wniosków.

 

 

informacje dla wnioskodawcow

 

Szanowni Państwo!

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków podajemy dodatkowe wyjaśnienia
dt. składanych kryteriów oceny operacji.

 

 

spotkanie szkoleniowe

Informujemy, że szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, organizowane w związku z ogłaszanym naborem w ramach przedsięwzięcia LSR 3.2 Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój potencjału organizacji pozarządowych na obszarze LGD w zakresie wypełniania wniosku, odbędzie się w dniu 03.11.2016r. o godz. 9.00 w Krasnostawskim Domu Kultury przy ul. Okrzei 10.

W związku z uczestnictwem prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie mailem maksymalnie w przeddzień szkolenia, do godz. 12.00.

Formularz zgłoszeniowy: download(.doc) download(.pdf)

 

Na spotkaniu zostaną przedstawione również założenia projektu
„Mikro innowacje – Makro korzyści”.

Wiecej o projekcie: download(prezentacja.pdf)

Poniżej treść newslettera dotyczącego w/w projektu:

plakat LGD spotkania k d

 

  

W dniu 15 października 2016 roku w Gminnej Hali Sportowej w Żółkiewce odbył się Festiwal „Smaki Jesieni”.
W tym roku festiwal połączony był z Galą Jubileuszową 150-lecia ruchu Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”, Wójt Gminy Żółkiewka oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Olchowieckiej.

 

 

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.