LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

informacje dla wnioskodawcow

 

Szanowni Państwo!

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków podajemy kilka praktycznych informacji
dt. składanych wniosków.

 

 

 1. W przypadku wniosków składanych przez Pełnomocnika albo osobę uprawnioną do reprezentacji prosimy o przedłożenie pełnomocnictwa notarialnego.
 2. Załączniki, które muszą być złożone w oryginale (np. zaświadczenie z ewidencji ludności, zaświadczenie z KRUS lub ZUS) należy załączyć do jednego egzemplarza wniosku, a do drugiego – kopie. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się do biura LGD w celu potwierdzenia kopii dokumentów, którego może dokonać pracownik LGD Krasnystaw PLUS
 3. W związku z tym, iż pracownik biura LGD przyjmujący wniosek ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki, prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów wg listy załączników do wniosku, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.
 4. Prosimy o dołączenie do wniosków wszystkich wymaganych dokumentów, które pozwolą LGD na weryfikację zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy to również dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów oceny operacji.
  LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów. Prosimy zwrócić uwagę na kompletność wniosku, która podlega ocenie Rady LGD. LGD nie ma możliwości poproszenia Państwa o przedstawienie dodatkowych dokumentów podczas oceny. W trakcie przyjmowania wniosków nie będzie również możliwości sprawdzenia kompletności dokumentów.
 5. W obecnych naborach wniosków Urząd Marszałkowski da Państwu 7 dni na uzupełnienie braków, poprawienie oczywistych omyłek bądź złożenia wyjaśnień. Nie będzie możliwości dwukrotnego uzupełniania dokumentacji wzorem lat ubiegłych. Dlatego tak ważne jest jak najlepsze przygotowanie wniosku i wszystkich załączników.
 6. Prosimy o uwzględnienie faktu, iż w ostatnich 3 dniach naboru wniosków pracownicy biura będą mieli ograniczone możliwości świadczenia doradztwa.
 7. Aby skorzystać ze środków poddziałania 19.2 Wnioskodawca musi posiadać nr identyfikacyjny nadany przez Agencję Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa. Wniosek o nadanie numeru należy złożyć w biurze powiatowym w Krasnymstawie
 8. Informacje do ogłoszenia 1/2016/G na wnioski o powierzenie grantów:
  • Udostępniamy załącznik: Oświadczenie właściciela (i) lub współwłaściciela (i) lub posiadacza samoistnego nieruchomości dla wniosków obowiązujących w naborze 1/2016/G

   download(.doc) download(.pdf)

  • Dla uzasadnienia realizacji operacji w zakresie spełniania kryterium: Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/i przeciwdziałania zmianom klimatycznym prosimy o wskazanie jakie dokumenty lub materiały potwierdzają, że zastosowane rozwiązania w ramach realizacji operacji mają taki charakter (np. źródła pisemne, literatura, raporty, analizy lub odnośniki do stron www.)
  • Na etapie składania wniosku o przyznanie pomocy prosimy o zaparafowanie potwierdzeń przyjętych cen (np. wydruki z Internetu) przez Wnioskodawcę.

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.