Drukuj

spotkanie szkoleniowe

Informujemy, że szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, organizowane w związku z ogłaszanym naborem w ramach przedsięwzięcia LSR 3.2 Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój potencjału organizacji pozarządowych na obszarze LGD w zakresie wypełniania wniosku, odbędzie się w dniu 03.11.2016r. o godz. 9.00 w Krasnostawskim Domu Kultury przy ul. Okrzei 10.

W związku z uczestnictwem prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie mailem maksymalnie w przeddzień szkolenia, do godz. 12.00.

Formularz zgłoszeniowy: download(.doc) download(.pdf)

 

Na spotkaniu zostaną przedstawione również założenia projektu
„Mikro innowacje – Makro korzyści”.

Wiecej o projekcie: download(prezentacja.pdf)

Poniżej treść newslettera dotyczącego w/w projektu:

Szanowni Państwo!
    „Co zrobić, żeby młodzi ludzie po skończeniu szkoły nie musieli wyjeżdżać na przysłowiowy „zmywak” za granicę? Jeżeli masz pomysł, który choćby w najmniejszym stopniu może ułatwić im znalezienie pracy – Lubelska Fundacja Rozwoju pomoże go zrealizować ”– w taki sposób rozpoczyna się artykuł na temat partnerskiego projektu „Mikro innowacje – Makro korzyści” (pełna treść artykułu: tutaj). W ramach naszego projektu – jednego z tylko z 4 podobnych przedsięwzięć realizowanych w skali kraju - możemy przeznaczyć do 100 tys. złotych na rozwinięcie nowych – innowacyjnych rozwiązań lub usprawnianie już istniejących metod, narzędzi z pogranicza obszaru edukacji i zatrudnienia. Naszą ofertę kierujemy do instytucji, organizacji ale również osób prywatnych z nowatorskimi pomysłami, których wdrożenie może redukować problemy ludzi młodych w zakresie znalezienia zatrudnienia bezpośrednio po zakończonej edukacji
    Niniejszą informację kierujemy natomiast do uczelni wyższych i szkół z terenu województwa lubelskiego, urzędów miast, gmin i starostw powiatowych, urzędów pracy oraz szerokiego grona instytucji rynku pracy w tym organizacji pozarządowych jako instytucji i organizacji w naszym przekonaniu głęboko zainteresowanych tematyką. Będziemy Państwa systematycznie informować o postępach realizacji projektu zachęcając do zgłaszania własnych propozycji – innowacji społecznych a następnie do wykorzystywania w ramach własnej działalności przetestowanych i sprawdzonych rozwiązań. Bardzo Państwa prosimy również o przekazanie niniejszej informacji wszystkim (zarówno w ramach Państwa organizacji jak i z Państwa otoczenia), którzy mogą mieć innowacyjne pomysł w tym zakresie.
    W załączeniu do niniejszego maila przesyłamy Państwu prezentację z podstawowymi informacjami na temat projektu. Natomiast, jeśli mieliby Państwo jakiekolwiek pytania na temat warunków przystąpienia do projektu jesteśmy do Państwa dyspozycji – podajemy numery telefonów do naszych Brokerów Innowacji – personelu projektu zachęcając do kontaktu: Cezary tel. 669 200 929, Ewa tel. 664 490 109, Krystyna tel. 602 680 478, Agata tel. 081 466 52 11.
Najważniejsze informacje na temat projektu w tym regulamin oraz formularze zgłoszeniowe znajdą Państwo na stronie internetowej: tutaj a wszelkie aktualności będą zamieszczane systematycznie na naszym fanpage na faceboooku: tutaj
    Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać informacji na ten temat prosimy o informację zwrotną. Jeśli natomiast chcieliby Państwo, aby kolejne informacje były kierowane bezpośrednio do konkretnej osoby w Państwa instytucji – na inny adres mailowy, również prosimy o informację zwrotną w tym zakresie.

Z poważaniem

Jacek Paprota
Dyrektor Generalny Lubelskiej Fundacji Rozwoju
Koordynator Projektu