LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

spotkanie szkoleniowe

Informujemy, że szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, organizowane w związku z ogłaszanym naborem w ramach przedsięwzięcia LSR 3.2 Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój potencjału organizacji pozarządowych na obszarze LGD w zakresie wypełniania wniosku, odbędzie się w dniu 03.11.2016r. o godz. 9.00 w Krasnostawskim Domu Kultury przy ul. Okrzei 10.

W związku z uczestnictwem prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie mailem maksymalnie w przeddzień szkolenia, do godz. 12.00.

Formularz zgłoszeniowy: download(.doc) download(.pdf)

 

Na spotkaniu zostaną przedstawione również założenia projektu
„Mikro innowacje – Makro korzyści”.

Wiecej o projekcie: download(prezentacja.pdf)

Poniżej treść newslettera dotyczącego w/w projektu:

Szanowni Państwo!
    „Co zrobić, żeby młodzi ludzie po skończeniu szkoły nie musieli wyjeżdżać na przysłowiowy „zmywak” za granicę? Jeżeli masz pomysł, który choćby w najmniejszym stopniu może ułatwić im znalezienie pracy – Lubelska Fundacja Rozwoju pomoże go zrealizować ”– w taki sposób rozpoczyna się artykuł na temat partnerskiego projektu „Mikro innowacje – Makro korzyści” (pełna treść artykułu: tutaj). W ramach naszego projektu – jednego z tylko z 4 podobnych przedsięwzięć realizowanych w skali kraju - możemy przeznaczyć do 100 tys. złotych na rozwinięcie nowych – innowacyjnych rozwiązań lub usprawnianie już istniejących metod, narzędzi z pogranicza obszaru edukacji i zatrudnienia. Naszą ofertę kierujemy do instytucji, organizacji ale również osób prywatnych z nowatorskimi pomysłami, których wdrożenie może redukować problemy ludzi młodych w zakresie znalezienia zatrudnienia bezpośrednio po zakończonej edukacji
    Niniejszą informację kierujemy natomiast do uczelni wyższych i szkół z terenu województwa lubelskiego, urzędów miast, gmin i starostw powiatowych, urzędów pracy oraz szerokiego grona instytucji rynku pracy w tym organizacji pozarządowych jako instytucji i organizacji w naszym przekonaniu głęboko zainteresowanych tematyką. Będziemy Państwa systematycznie informować o postępach realizacji projektu zachęcając do zgłaszania własnych propozycji – innowacji społecznych a następnie do wykorzystywania w ramach własnej działalności przetestowanych i sprawdzonych rozwiązań. Bardzo Państwa prosimy również o przekazanie niniejszej informacji wszystkim (zarówno w ramach Państwa organizacji jak i z Państwa otoczenia), którzy mogą mieć innowacyjne pomysł w tym zakresie.
    W załączeniu do niniejszego maila przesyłamy Państwu prezentację z podstawowymi informacjami na temat projektu. Natomiast, jeśli mieliby Państwo jakiekolwiek pytania na temat warunków przystąpienia do projektu jesteśmy do Państwa dyspozycji – podajemy numery telefonów do naszych Brokerów Innowacji – personelu projektu zachęcając do kontaktu: Cezary tel. 669 200 929, Ewa tel. 664 490 109, Krystyna tel. 602 680 478, Agata tel. 081 466 52 11.
Najważniejsze informacje na temat projektu w tym regulamin oraz formularze zgłoszeniowe znajdą Państwo na stronie internetowej: tutaj a wszelkie aktualności będą zamieszczane systematycznie na naszym fanpage na faceboooku: tutaj
    Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać informacji na ten temat prosimy o informację zwrotną. Jeśli natomiast chcieliby Państwo, aby kolejne informacje były kierowane bezpośrednio do konkretnej osoby w Państwa instytucji – na inny adres mailowy, również prosimy o informację zwrotną w tym zakresie.

Z poważaniem

Jacek Paprota
Dyrektor Generalny Lubelskiej Fundacji Rozwoju
Koordynator Projektu

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.