Drukuj

kurs kulinarny

 

 

Informujemy o najbliższych spotkaniach szkoleniowych:

 

 

1. Szkolenie dt. sporządzania biznesplanu w związku z ogłaszanym naborem w ramach przedsięwzięcia LSR 1.1 Rozwój istniejących przedsiębiorstw

   - dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą oraz osób podejmujących działalność gospodarczą
   - w dniu 26.10.2016r., o godz. 9.00
   - w biurze LGD przy ul. Matysiaka 7 w Krasnymstawie

Formularz zgłoszeniowy: download(.doc) download(.pdf)

 

2. Szkolenie w związku z ogłaszanym naborem w ramach przedsięwzięcia LSR 3.2 Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój potencjału organizacji pozarządowych na obszarze LGD w zakresie wypełniania wniosku

   - dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
   - w dniu 03.11.2016r., o godz. 9.00
   - w biurze LGD przy ul. Matysiaka 7 w Krasnymstawie

Formularz zgłoszeniowy: download(.doc) download(.pdf)

 

W związku z uczestnictwem prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie mailem maksymalnie w przeddzień szkolenia, do godz. 12.00. W przypadku dużej ilości zgłoszeń miejsce szkolenia może ulec zmianie.