Drukuj

informacje dla wnioskodawcow

W dniu 17 czerwca 2022 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie została podpisana umowa o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze" w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2022.

Pozyskane środki finansowe przeznaczone będą na działania związane z opracowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 oraz wspieranie rozwoju lokalnego.

Już dziś zapraszamy Państwa na organizowane przez LGD konsultacje społeczne. O szczegółach spotkań będziemy informować na bieżąco.