LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

informacje dla wnioskodawcow

W dniu 17 czerwca 2022 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie została podpisana umowa o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze" w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2022.

Pozyskane środki finansowe przeznaczone będą na działania związane z opracowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 oraz wspieranie rozwoju lokalnego.

Już dziś zapraszamy Państwa na organizowane przez LGD konsultacje społeczne. O szczegółach spotkań będziemy informować na bieżąco.

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.