LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

wnioski konsultacje

W związku z możliwością zwiększenia budżetu działania LEADER dla poddziałania 19.3 do wysokości 10% kwoty budżetu 19.2 LSR LGD „Krasnystaw PLUS”, Zarząd LGD „Krasnystaw PLUS” podjął decyzję o zwiększeniu budżetu LSR LGD „Krasnystaw PLUS” i jego aktualizację.

Wartość dodatkowych środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR LGD „Krasnystaw PLUS” w PROW 2014 – 2020 w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” wynoszącą 57 800,00 Euro (tj. 231 200,00 PLN przy kursie 4,00 zł) proponujemy dodać do celu szczegółowego 2 Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru w ramach poddziałania 1.2.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej obszaru na realizację projektu współpracy z innymi LGD, który dotyczy rozwoju infrastruktury turystycznej w oparciu o istniejące szlaki rowerowe na naszym obszarze. Zmianie ulegną również zapisy LSR w zakresie podwyższenia i wprowadzenia nowych wskaźników.

Jednocześnie informujemy o wprowadzonych korektach w zakresie aktualizacji oraz ujednolicenia treści LSR (pobierz). Wszystkie propozycje zmian w dokumentach zostały opisane i zaznaczone kolorem czerwonym. Tekst proponowany do usunięcia lub zmiany został przekreślony.

W celu wykorzystania możliwych do pozyskania środków na działanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, Zarząd Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS” zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do planowanych do wprowadzenia zmian w LSR.

Uwagi do zaproponowanych zmian lub nowe propozycje treści należy zgłaszać na podanym Formularzu zgłaszania uwag (pobierz) do dnia 12.05.2022 r. do godz. 1400 pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą tradycyjną lub osobiście w biurze LGD „Krasnystaw PLUS” ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw (decyduje data wpływu do biura LGD).

Informujemy, również o spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym proponowanych zmian, które odbędzie się w dniu 10.05.2022 r.o godz. 1500 w siedzibie biura LGD przy ul. Matysiaka 7 w Krasnymstawie, podczas którego będzie możliwość zapoznania się z proponowanymi zmianami w LSR i przedstawienia swoich opinii w tym zakresie.

Po zakończeniu konsultacji i weryfikacji uwag i propozycji wniesionych z Państwa strony, Zarząd LGD „Krasnystaw PLUS” opracuje końcową wersję propozycji zmian w LSR, którą przekaże pod obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.