LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

Walne Zebtranie Członków LGD

 

Na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Zarząd Stowarzyszenia zwołuję

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”

w dniu 27 maja 2022 r. o godzinie 1300

w Restauracji Zamkowa, przy ul. Krasickiego 4a w Krasnymstawie,

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS”;

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad;

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2021 i podjęcie uchwały w tym zakresie;

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia za rok 2021 i podjęcie uchwały;

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021 i podjęcie uchwały;

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej za rok 2021 i podjęcie uchwał;

9. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu LGD „Krasnystaw PLUS” za rok 2021;

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju;

11. Inne sprawy organizacyjne;

12. Zamknięcie obrad.

W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie tj.

w dniu 27 maja 2022 r.  o godzinie 1335 w Restauracji Zamkowa, przy ul. Krasickiego 4a w Krasnymstawie.

Materiały będące przedmiotem Walnego Zebrania Członków oraz protokół z obrad ostatniego Zebrania będą wyłożone w siedzibie Stowarzyszenia w dniach
od 13.05.2022 r. do 27.05.2022 r. w godz. od 800 do 1600.

Szanowni Państwo,

po zakończeniu Walnego Zebrania Członków, odbędzie się wspólny poczęstunek.

Z przyczyn organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa telefonicznie pod nr 506 371 309 lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., do dnia 24.05.2022 r. (wtorek) do 1200.

Z poważaniem

Dorota Sawa

Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD "Krasnystaw PLUS"

 

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.