Drukuj

Informacja

Informujemy, że zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy dotyczącym ustalenia dni wolnych od pracy przysługujących w zamian za święta przypadające w innym dniu niż niedziela, za dzień 01 maja 2021 r. ustala się dzień 04 maja 2021 r. dniem wolnym od pracy. W związku z powyższym biuro Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS” w dniu 04 maja 2021 r. będzie nieczynne.