LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

informacje granty

W mijającym tygodniu w biurze LGD „Krasnystaw PLUS” zostały podpisane umowy na realizację zadań w ramach projektu grantowego pn. „Działania edukacyjne i integracyjne dla grup defaworyzowanych”, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
Celem zadania jest osłabienie negatywnych trendów migracyjnych poprzez poprawę włączenia i aktywności społecznej osób zdefiniowanych w LSR jako defaworyzowane na obszarze LGD (tj. osoby bezrobotne, ludzie młodzi do 34 r.ż. oraz osoby po 50 r.ż.) w okresie trwania projektu.

W podpisaniu umów uczestniczyli uprawnieni reprezentanci 12 organizacji pozarządowych z obszaru działania LGD „Krasnystaw PLUS”.
W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania na łączną kwotę 199 998,00zł polegające na organizacji szkoleń i warsztatów tematycznych, zajęć edukacyjnych, wyjazdów studyjnych i plenerowych imprez edukacyjnych:
- „Zainwestuj w siebie” - Koło Gospodyń Wiejskich w Piaskach Szlacheckich
- „Przedsięwzięcia edukacyjne i integracyjne dla grup defaworyzowanych” - Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Żulińskiej
- „Czas na edukację” - Koło Gospodyń Wiejskich „SWOJAKI” w Tarzymiechach Trzecich
- „Bierzemy sprawy w swoje ręce” - Koło Gospodyń Wiejskich w Równiankach „Wszyscy Razem”
- „Akademia teatralna - warsztaty” - Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gminy Krasnystaw”
- „Mocni, silni i energiczni” - Koło Gospodyń Wiejskich „Górzanie” z Przedmieścia Góry
- „Szkoła Aktywności Społecznej” - Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo”
- „Krasnostawscy seniorzy na ziołowym szlaku” - Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej
- „Stawiamy na edukację” - Koło Gospodyń Wiejskich „Zgrane babki” w Wirkowicach
- „Zioła dobre na wszystko” - Gminne Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Fajsławicach
- „Aktywni dla Aktywnych – Fajsławickie EKO Pasje Zielarskie” - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice
- „Wizyta studyjna w Ziołowym Zakątku – Plener malarski” - Stowarzyszenie Twórców Kultury „Paleta”
Zadania zostaną zrealizowane do 31 sierpnia 2021r.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 stopka 4x PROW LGD

 

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.