LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

Festiwal Pączka i Faworka 2020

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 04 grudnia 2020 roku, zaszczytne wyróżnienie w konkursie ,,Lider Powiatu Krasnostawskiego 2020”, Kapituła Stowarzyszenia LGD ,,Krasnystaw Plus” przyznała pani Wandzie Domańskiej – emerytowanej nauczycielce i Radnej Gminy Krasnystaw.
Komisja konkursowa doceniła szczególne zaangażowanie i aktywność pani Wandy w działalności na rzecz poprawy warunków życia wśród mieszkańców wsi Zażółkiew oraz popularyzowaniu odpowiedzialnych postaw liderskich. Serdecznie gratulujemy wyróżnienia!

 

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.