Drukuj

Konsultacje społeczne - Zmiany w LSR

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw PLUS ogłasza konsultacje społeczne mające na celu dokonanie zmian w Strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS” w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Projekt zmian zawiera:
1. Propozycję wykorzystania różnicy kursowej wynikającej z przeliczenia dostępnego budżetu z waluty PLN na EURO dla poddziałania 19.2 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w poszczególnych przedsięwzięciach:

1.2 Tworzenie nowych przedsiębiorstw – 225 000 €
Wzrost wskaźników o: Liczba utworzonych miejsc pracy – 8 szt., Liczba utrzymanych miejsc pracy – 8 osób.
2.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej obszaru – 136 374,55 €
Wzrost wskaźników o: Liczba nowych lub przebudowanych (zmodernizowanych) obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej – 10 szt., Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 500 osób.
2.6 Nowe produkty turystyczne na obszarze LSR – 51 833,08€
Bez wzrostu wskaźników.
2. Rezygnację z realizacji przedsięwzięcia 1.3 Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego z uwagi na brak pozytywnych rozstrzygnięć ogłoszonych naborów wniosków.
4. Propozycję wprowadzenia kwoty 120 000 € na działanie 19.3 oraz realizacji projektu współpracy w ramach Przedsięwzięcia 2.1
Sposób podziału kwoty z uwzględnieniem wartości wskaźników oraz inne wprowadzone zmiany zostały oznaczone na czerwono w załączonym dokumencie: Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność lokalną na lata 2014 – 2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw PLUS (pobierz)

Czekamy na Państwa propozycje lub uwagi do proponowanych zmian, które należy przesłać na Formularzu zgłaszania uwag (pobierz) w terminie do 23 grudnia 2020 r. w formie:
- elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tytułem korespondencji „Zmiana LSR”,
- pocztą tradycyjną lub
- osobiście w biurze LGD przy ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw (II piętro).
Osoba do kontaktu: Anna Maciuk – pracownik biura LGD.

Informujemy również o spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym proponowanych zmian w dniu 05 stycznia 2021 r. o godzinie 10.00 w siedzibie LGD Krasnystaw PLUS.