LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

Konsultacje społeczne - Zmiany w LSR

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw PLUS ogłasza konsultacje społeczne mające na celu dokonanie zmian w Strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS” w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Projekt zmian zawiera:
1. Propozycję wykorzystania różnicy kursowej wynikającej z przeliczenia dostępnego budżetu z waluty PLN na EURO dla poddziałania 19.2 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w poszczególnych przedsięwzięciach:

1.2 Tworzenie nowych przedsiębiorstw – 225 000 €
Wzrost wskaźników o: Liczba utworzonych miejsc pracy – 8 szt., Liczba utrzymanych miejsc pracy – 8 osób.
2.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej obszaru – 136 374,55 €
Wzrost wskaźników o: Liczba nowych lub przebudowanych (zmodernizowanych) obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej – 10 szt., Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 500 osób.
2.6 Nowe produkty turystyczne na obszarze LSR – 51 833,08€
Bez wzrostu wskaźników.
2. Rezygnację z realizacji przedsięwzięcia 1.3 Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego z uwagi na brak pozytywnych rozstrzygnięć ogłoszonych naborów wniosków.
4. Propozycję wprowadzenia kwoty 120 000 € na działanie 19.3 oraz realizacji projektu współpracy w ramach Przedsięwzięcia 2.1
Sposób podziału kwoty z uwzględnieniem wartości wskaźników oraz inne wprowadzone zmiany zostały oznaczone na czerwono w załączonym dokumencie: Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność lokalną na lata 2014 – 2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw PLUS (pobierz)

Czekamy na Państwa propozycje lub uwagi do proponowanych zmian, które należy przesłać na Formularzu zgłaszania uwag (pobierz) w terminie do 23 grudnia 2020 r. w formie:
- elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tytułem korespondencji „Zmiana LSR”,
- pocztą tradycyjną lub
- osobiście w biurze LGD przy ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw (II piętro).
Osoba do kontaktu: Anna Maciuk – pracownik biura LGD.

Informujemy również o spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym proponowanych zmian w dniu 05 stycznia 2021 r. o godzinie 10.00 w siedzibie LGD Krasnystaw PLUS.

 

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.