LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

Festiwal Pączka i Faworka 2020

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że konkurs fotograficzny „Wakacje na pięknej Ziemi Krasnostawskiej” został rozstrzygnięty.
Organizator Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” w celu rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego „Wakacje na pięknej Ziemi Krasnostawskiej” powołał komisję w składzie:
1. Wojciech Hus – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Fajsławicach
2. Dorota Rybczyńska – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej
3. Wojciech Machejus – pracownik Działu ds. Kultury Krasnostawskiego Domu Kultury
4. Przemysław Sarzyński – FOTO-STUDIO Przemysław Sarzyński

 

Każde zgłoszenie zawierające od 1 do 3 zdjęć było oceniane w skali od 1 do 10 punktów. Maksymalna ilość punktów do zdobycia to 40. Zdjęcia do oceny zostały przekazane bez formularzy zgłoszeniowych podpisane jedynie numerem zgłoszenia zgodnie z kolejnością ich wpłynięcia.

Komisja po obejrzeniu 53 fotografii konkursowych od 20 autorów, postanowiła przyznać nagrody autorom następujących fotografii:

I miejsce – nagroda pieniężna 400,00zł brutto
Pan Tomasz Momot 36/40 punktów

II miejsce – nagroda pieniężna 300,00zł brutto
Pan Kamil Koszałka 34,5/40 punktów

III miejsce – nagroda pieniężna 200,00zł brutto
Pani Arleta Rogalska 29,5/40 punktów

IV miejsce – nagroda pieniężna 100,00zł brutto
Pani Małgorzata Tokarczyk 29/40 punktów

V miejsce – nagroda pieniężna 100,00zł brutto
Pan Stanisław Kliszcz 28/40 punktów

VI miejsce – nagroda pieniężna 100,00zł brutto
Pani Edyta Repeć 27,5/40 punktów

VII miejsce – nagroda pieniężna 100,00zł brutto
Pani Anna Kosierb 26,5/40 punktów

VIII miejsce – nagroda pieniężna 100,00zł brutto
Pan Tomasz Bartnik 26/40 punktów

IX miejsce – nagroda pieniężna 100,00zł brutto
Pani Martyna Starzewska 25,5/40 punktów

X miejsce – nagroda pieniężna 100,00zł brutto
Pan Krzysztof Kosierb 25/40 punktów

X miejsce – nagroda pieniężna 100,00zł brutto
Pan Tomasz Chuszcza 25/40 punktów

X miejsce – nagroda pieniężna 100,00zł brutto
Pani Karolina Tujaka 25/40 punktów

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” postanowił przyznać dwie dodatkowe nagrody pieniężne autorom zdjęć które zdobyły 25 punktów i zajęły X miejsce.

O terminie wręczenia nagród będziemy informować laureatów drogą mailową lub telefonicznie. Serdecznie gratulujemy laureatom oraz wszystkim uczestnikom Konkursu Fotograficznego.

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.