Drukuj

informacje dla wnioskodawcow

 

W dniu 28 maja 2020 r. w biurze LGD „Krasnystaw PLUS” zostały podpisane umowy na realizację zadań w ramach projektu grantowego realizowanego dla przedsięwzięcia 2.4 „Promocja obszaru i rozwój oferty w zakresie turystyki oraz produktów i usług lokalnych” na łączną kwotę 140 000,00 zł.

 

W podpisaniu umów uczestniczyli uprawnieni reprezentanci 8 organizacji z obszaru działania LGD „Krasnystaw PLUS”. Cel operacji zrealizują zadania polegające na wydaniu 9 publikacji:
- „Informator turystyczny” - Lokalnej Organizacji Turystycznej „Krasnystaw Wrota Roztocza”,
- „Obiekty arianizmu w gminie Krasnystaw” - Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Krasnystaw,
- „Krasnystaw Wczoraj Krasnystaw Dziś” oraz „Powiat – Miasta Ziemi Krasnostawskiej. Historia. Zabytki. Kultura” – Stowarzyszenia „Gloria Vitae”,
- „Gmina Łopiennik Górny - z bogactwa natury” - Stowarzyszenia „Kraska”,
- „250 lat od erygowania kościoła pw. św. Wawrzyńca w Żółkiewce” - Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Żółkiewki,
- „Atrakcyjny Kraśniczyn” - Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraśniczynie,
- „Gmina Fajsławice – Naturalnie!” - Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice oraz
- „Ziemia Fajsławicka na starych fotografiach” - Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic.

Zadania zostaną zrealizowane w jednym etapie do 31 października br.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 stopka 4x PROW LGD