LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

informacje dla wnioskodawcow

 

W dniu 28 maja 2020 r. w biurze LGD „Krasnystaw PLUS” zostały podpisane umowy na realizację zadań w ramach projektu grantowego realizowanego dla przedsięwzięcia 2.4 „Promocja obszaru i rozwój oferty w zakresie turystyki oraz produktów i usług lokalnych” na łączną kwotę 140 000,00 zł.

 

W podpisaniu umów uczestniczyli uprawnieni reprezentanci 8 organizacji z obszaru działania LGD „Krasnystaw PLUS”. Cel operacji zrealizują zadania polegające na wydaniu 9 publikacji:
- „Informator turystyczny” - Lokalnej Organizacji Turystycznej „Krasnystaw Wrota Roztocza”,
- „Obiekty arianizmu w gminie Krasnystaw” - Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Krasnystaw,
- „Krasnystaw Wczoraj Krasnystaw Dziś” oraz „Powiat – Miasta Ziemi Krasnostawskiej. Historia. Zabytki. Kultura” – Stowarzyszenia „Gloria Vitae”,
- „Gmina Łopiennik Górny - z bogactwa natury” - Stowarzyszenia „Kraska”,
- „250 lat od erygowania kościoła pw. św. Wawrzyńca w Żółkiewce” - Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Żółkiewki,
- „Atrakcyjny Kraśniczyn” - Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraśniczynie,
- „Gmina Fajsławice – Naturalnie!” - Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice oraz
- „Ziemia Fajsławicka na starych fotografiach” - Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic.

Zadania zostaną zrealizowane w jednym etapie do 31 października br.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 stopka 4x PROW LGD

 

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.