Drukuj

Ważne informacje

W dniu 20 maja 2020r. Stowarzyszenie LGD „Krasnystaw PLUS” podpisało umowę nr 01213-6935-UM0322430/19 z Zarządem Województwa na realizację projektu granowego pn. „Promocja obszaru i rozwój oferty w zakresie turystyki oraz produktów i usług lokalnych”, w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER: poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. W ramach projektu będzie realizowanych 9 zadań na łączną kwotę 140 000zł polegających na wydaniu publikacji. Celem operacji jest rozwój i promocja lokalnych produktów oraz dziedzictwa kulturowego na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD Krasnystaw PLUS.