Drukuj

Ogłoszenia - nabory wniosków

 

Szanowni Państwo,
informujemy o ogłoszonym naborze wniosków
dla przedsięwzięcia
:

3.1 Przedsięwzięcia edukacyjne i integracyjne dla grup defaworyzowanych - ogłoszenie nr 1/2020/G

 

Pełna treść ogłoszenia: tutaj

W związku z ogłoszonym naborem, w dniu 11.03.2020 r. o godz. 9.00 oraz 24.03.2020 r. o godz. 15.00, w siedzibie biura LGD przy ul. Matysiaka 7 w Krasnymstawie odbędą się spotkania konsultacyjno-doradcze dotyczące warunków przyznania pomocy oraz przygotowywania wniosku o przyznanie pomocy. Zapraszamy również do udziału w doradztwie indywidualnym świadczonym w biurze LGD w trakcie trwania naboru.