LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

Festiwal Pączka i Faworka 2020

 

 

Relacja z "Festiwalu paczka i faworka"
Siennica Nadolna, 20 lutego 2020 r.

"Festiwal Pączka i Faworka” już po raz ósmy zorganizowany został przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw Plus” we współpracy z Gminnym Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej w ramach działań na rzecz aktywizacji i integracji mieszkańców wsi powiatu krasnostawskiego.

 

 

 

Oficjalnego otwarcia festiwalu dokonała: pani Dorota Sawa – Prezes Zarządu LGD ,,Krasnystaw Plus” oraz pani Dorota Rybczyńska – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej uroczyście witając zaproszonych gości, delegacje władz i mieszkańców z gmin powiatu krasnostawskiego. Starosta Powiatu Krasnostawskiego pan Andrzej Leńczuk w swoim przemówieniu nawiązał do tradycji tłustego czwartku ukazującej wyjątkowy dorobek kulinarny lokalnej społeczności. Następnie głos zabrał pan Adam Puchajda – Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, który w swoim przemówieniu podkreślił rolę Kół Gospodyń Wiejskich w kultywowaniu tradycji tłustego czwartku i przekazywaniu jej młodym pokoleniom a także zachęcił panie z KGW do wzięcia udziału w I Wojewódzkim Konkursie „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa”. W trakcie festiwalu pani Dorota Sawa przedstawiła plan działań podejmowanych w roku 2020 przez LGD ,,Krasnystaw Plus” w ramach PROW na lata 2014-2020.

VIII edycja Festiwalu podczas którego świętowano zwyczaj „Tłustego czwartku” przebiegała w wyjątkowo radosnej atmosferze integrując lokalną społeczność, budując poczucie jedności i wspólnoty wśród mieszkańców regionu krasnostawskiego. Impreza o wieloletniej już historii ukazująca min. wyjątkowy dorobek kulinarny wsi krasnostawskich jest prawdziwą gratką dla miłośników nie tylko tradycyjnych pączków i faworków ale także pozwala czerpać wiele twórczych inspiracji z udziału w tym wydarzeniu jednocześnie podtrzymując i utrwalając dziedzictwo kulinarne wśród społeczności regionu krasnostawskiego.

   W trakcie festiwalu odbył się konkurs pn. „Najsmaczniejszy Pączek”. Komisja konkursowa wybrana z przedstawicieli KGW Gmin Powiatu Krasnostawskiego oceniała walory smakowe i estetyczne zgłoszonych do konkursu pączków.
Werdykt był następujący:

  • I miejsce KGW „Swojaki" Tarzymiechy Trzecie gmina Izbica
  • II miejsce KGW Krynica w Rudce gmina Siennica Różana
  • III miejsce KGW w Borowie gmina Gorzków

Zdobywcom pierwszych trzech miejsc w konkursie wręczono dyplomy i nagrody, a wszystkim pozostałym uczestnikom wręczono pamiątkowe dyplomy - podziękowania za uczestnictwo i oprawę muzyczną.

W części artystycznej festiwalu wystąpił Zespół Hetmańscy Sarmaci z Zamościa. Artyści ubrani byli m.in. w stylizowane kontusze staropolskie wykonując pieśni i utwory biesiadne w nowoczesnych aranżacjach tj: „Kurdesz”, „Stare Wino”, czy „Hej Sokoły”. Biesiada prowadzona przez charyzmatycznego konferansjera z nutką humoru i dowcipu porwała do wspólnej zabawy i tańca wszystkich zgromadzonych gości.

Serdecznie dziękujemy pani Dorocie Rybczyńskiej Dyrektorowi GCK w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej oraz pracownikom GCK za współpracę i pomoc przy organizacji festiwalu, a wszystkim uczestnikom VIII edycji Festiwalu Pączka i Faworka dziękujemy za przybycie i wspólnie spędzone chwile.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z festiwalu w galerii (autor zdjęć – LGD „Krasnystaw Plus”).

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.