Drukuj

 

LGD Partnerstwo Ducha Gór 2019 - info

LGD Partnerstwo Ducha Gór 2019

 

Relacja z wyjazdu studyjnego pn. Wizyta partnerska na obszar LGD ,,Partnerstwo Ducha Gór” w ramach realizowanej operacji ,,Marka Lokalna Szansą na Rozwój Obszarów Wiejskich” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” PROW na lata 2014-2020.

W dniach 8-10 września 2019 roku odbyła się pierwsza z dwóch planowanych wizyt studyjnych na terenie partnera KSOW w ramach operacji ,,Marka Lokalna Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich”. W wyjeździe uczestniczyło 40 osób wyłonionych w wyniku rekrutacji z grona lokalnych przedsiębiorców, członków stowarzyszeń, KGW, lokalnych liderów, przedstawicieli zarządów, biur, członków rad LGD, koordynatorów gminnych, przedstawicieli sektora społecznego i publicznego zainteresowanych marką lokalną z obszaru działania Stowarzyszenia LGD Krasnystaw Plus, partnerów Stowarzyszenia LGD ,,Krajna Złotowska” oraz Stowarzyszenia LGD ,,Między Wisłą a Kampinosem”.

W pierwszym dniu wizyty uczestnicy zapoznali się z działalnością Galerii Produktu Lokalnego ,,Skarbiec Ducha Gór” miejscem dystrybucji i sprzedaży lokalnych produktów objętych Karkonoską Marką Lokalną ,,Skarby Ducha Gór”. W Galerii miała miejsce krótka prelekcja i prezentacja przedstawiona przez pracownika LGD ,,Partnerstwo Ducha Gór” dot. zasad działania, aspektów formalno-prawnych sprzedaży przez NGO oraz innych zagadnień związanych z prowadzeniem dystrybucji produktów lokalnych posiadających certyfikat ,,Skarby Ducha Gór”. Kolejnym etapem wizyty w tym dniu były inspiracje ukierunkowane na poznanie idei tworzenia marki lokalnej w oparciu o przekaz legend karpackich opisujących postać ,,Ducha Gór”. Po merytorycznym przekazie dot. tradycji karpackich uczestnicy zwizytowali nowoczesne, interaktywne muzeum w Karpaczu ,,Tajemnice Karkonoskie”, które utworzył Jakub Paczyński - odkrywca Laski Ducha Gór. Jest to miejsce przywołujące postać Ducha Gór, historie, legendy i podania karkonoskiej ziemi będące fundamentem do tworzenia i sieciowania Marki Lokalnej na danym obszarze. Dla uczestników była to wizyta wprowadzająca w kolejne merytoryczne działania w zakresie przyszłej współpracy pomiędzy partnerami projektu.

II dzień wizyty rozpoczął blok prelekcji z częścią panelowo-dyskusyjną. Prezentacji dobrych praktyk oraz planowanych projektów w zakresie sieciowania Marki Lokalnej, promocji regionu i edukacji prowadzonej przez LGD ,,Partnerstwo Ducha Gór” dokonała p. Prezes Dorota Goetz. Zostały przedstawione i omówione m.in. takie przedsięwzięcia certyfikowane marką lokalną jak gra edukacyjna „Tajemnice Krainy Ducha Gór”, w zakresie edukacji regionalnej – również produkty lokalne, Dzień Otwartych Pracowni, Wędrówki po Krainie Ducha gór, Festiwal Ducha Gór oraz inne. Uczestnicy zapoznali się z zakresem wdrożenia marki lokalnej na obszarze wizytowanego partnera tj. 28 przyznanych certyfikatów: 14 za produkty żywnościowe, 7 za produkty rzemieślnicze, 6 za usługi, 1 za produkt turystyczny z obecnie oczekującymi na ocenę 5 zgłoszeniami: Muzeum Sentymentów, Muzeum Ziemi Juna, Przetwórnia ekologiczna „Mandala”, Stara Walizka, Wydawnictwo regionalne ADREM. Przedstawiono również zasady certyfikowania marką lokalną i metodologii wprowadzonego systemu certyfikacji, interpretację Marki Lokalnej jako systemu opartego na partycypacji przy udziale Społecznej Rady Producentów, Kapituły Znaku, regulamin marki, wnioski aplikujące, kryteria oraz zestawienie użytkowników w danym roku. Bardzo ważnym aspektem spotkania był panel dyskusyjny gdzie uczestnicy wyjazdu mogli zweryfikować swoje działania z doświadczeniem LGD Partnerstwo Ducha Gór w zakresie aktywizacji i wspierania producentów lokalnych oraz angażowania producentów z danych regionów w działania, wspólne wyjazdy promocyjne, zaangażowanie w proces tworzenia i dalszego rozwoju marek lokalnych. Przedstawiona analiza SWOT przy wdrażaniu marki lokalnej na obszarze LGD Partnerstwo Ducha Gór stanowiła dla uczestników wyjazdu merytoryczne wskazówki do platformowego podejścia ku sieciowaniu marek lokalnych celem dalszego ich rozwoju.

Następnie uczestnicy udali się do Piernikarni ,,Słodka Chatka” w Trzcińsku gdzie uczestniczyli w warsztacie piernikarskim certyfikowanym Karkonoską Marką Lokalną Skarby Ducha Gór. Uczestnicy warsztatu zapoznali się z odtwarzaną tradycją wyrobu pierników, które były wytwarzane na tych ziemiach od 1494 roku oraz indywidualnie ozdobili przygotowane wyroby piernikarskie. Warsztaty piernikowe w Ekomuzeum Piernikarstwa poprowadzili p. Dorota i Marcin Goetz.

Ostatniego dnia uczestnicy odwiedzili dwa gospodarstwa. Pierwsze to wizyta w Ekomuzeum Serowarstwa - Łomnickiej Hali Mlecznej - Gospodarstwo Ekologiczne ,,Kozia Łąka” prowadzone przez p. Bożenę i Daniela Sokołowskich. W gospodarstwie produkuje się sery kozie i krowie zgodnie z kilkudziesięcioletnimi recepturami. Właściciele gospodarstwa z pasją opowiedzieli jak Sery Łomnickie z Koziej Łąki wpisane na listę produktów Tradycyjnych zostały certyfikowane również Karkonoską Marką Lokalną. Drugą wizytą było spotkanie z właścicielami Gospodarstwa Agroturystycznego ,,Łomniczanka” Państwem Janiną i Wiktorem Zimmer. Gospodarze w swojej prezentacji przedstawili historię powstania gospodarstwa, jego główną produkcję - produktów pochodzących od zwierząt hodowanych w tradycyjny sposób na własnych paszach /krowy, byczki, kury, ryby z własnych stawów hodowlanych/ oraz zakres działalności sklepiku ,,Wiejskie Delicje” z ekologicznymi wyrobami i produktami z własnej hodowli/mięso wołowe, jaj wiejskie, kury na rosół, ryby-karpie, mięsa pieczone, pasztety, pierogi, knedle/ a także z wyrobami ekologicznymi, tradycyjnymi i regionalnymi innych producentów /wędliny, sery krowie, kozie, jogurty, kefiry, śmietany, konfitury, soki, kasze, mąki, oleje, nalewki, okowity, wina i piwa, suplementy diety, ekologiczne kosmetyki i środki czystości/. Sklep może służyć jako przykład praktycznego wykorzystania marek lokalnych do dystrybucji i sieciowania produktów lokalnych od producentów z których większość posiada certyfikaty ekologiczne, a także znajduje się na liście producentów tradycyjnych i regionalnych.

Przykłady sieciowania Karkonoskiej Marki Lokalnej na obszarze LGD ,,Partnerstwo Ducha Gór” grupa uczestników odebrała jako wzorcowe wykorzystanie lokalnych zasobów do osiągnięcia sukcesu w biznesie i promocji obszarów wiejskich. Końcowym działaniem informacyjno-edukacyjnym w programie wizyty były ustalenia co do przyszłej roli sieciowania marek lokalnych i stworzenia platformy współpracy przez Lokalne Grupy Działania jako narzędzia procesu społecznego służącego aktywizacji i pobudzania przedsiębiorczości na swoich obszarach działania. W opinii uczestników zdobyte doświadczenia i wiedza w trakcie trzydniowego wyjazdu studyjnego stały się inspiracją do nowych działań w zakresie przedsiębiorczości rozwoju obszarów wiejskich na terenie działania Partnerów KSOW biorących udział w realizacji operacji.

Więcej informacji o projekcie – zobacz relację fotograficzną i prezentację.
(pobierz: Karkonoska marka lokalna.pptx)

Dorota Sawa
Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD ,,Krasnystaw PLUS”