Drukuj

Informacja

Uprzejmie informujemy, że autorem zdjęcia pt. Zespół klasztorny jezuitów w Krasnymstawie zamieszczonego na stronie 31 Przewodnika kajakowego powstałego w ramach projektu współpracy pn. ,,Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz” realizowanego w partnerstwie przez lokalne grupy działania: LGD ,,Zielony pierścień”, Stowarzyszenie LGD ,,Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, Stowarzyszenie LGD ,,Nasze Roztocze”, Stowarzyszenie LGD ,,Krasnystaw Plus”, Stowarzyszenie LGD ,,Dolina Giełczwi”, Stowarzyszenie LGD ,,Polesie” oraz Stowarzyszenie LGD ,,Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” jest pracownik Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie pan Konrad Grochecki.