LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

dolny slask 2019

 

Grupa 20 osób z obszaru LGD Krasnystaw PLUS wzięła udział w wyjeździe studyjnym realizowanym w ramach projektu „Współpraca się opłaca”.

Uczestnicy wyjazdu odwiedzili wioski tematyczne, które prężnie działają i mają znakomitą ofertę dla przyjeżdzających gości. Działalność wiosek tematycznych prowadzi przede wszystkim do rozwoju przedsiębiorczości na wsi, powstają nowe miejsca noclegowe, sklepiki z pamiątkami oraz restauracje. Wioski tematyczne zmieniają również wizerunek wsi, poprawiają estetykę i wygląd miejscowości a przede wszystkim znakomicie wpływają na współpracę i integrację mieszkańców.

Grupa uczestników wyjazdu odwiedziła trzy wioski tematyczne oraz wzięła udział w warsztatach przygotowanych przez liderów wiosek. Ciekawe warsztaty poprowadził Pan Krzysztof Szustka, który jest twórcą wielu wiosek tematycznych Dolnego Śląska.

Uczestnicy wizyty studyjnej dostrzegali możliwości zaaplikowania podobnych przedsięwzięć na obszar LGD Krasnystaw PLUS.

 

autor zdjęć: Krzysztof Szustka

 

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.