Drukuj

Konsultacje społeczne

   Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw PLUS na wniosek Rady LGD podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, „Podręcznika procedur i zasad …” oraz „Procedury przyznawania pomocy …” . Proponowane zmiany w treści dokumentów dotyczą ujednolicenia nazw wskaźników, korekt błędów językowych, uzupełnień, przyporządkowania nazw i wartości wskaźników rezultatu adekwatnych do wskaźników produktu, zasad wyboru wniosków oraz dostosowania zapisów do obowiązujących aktów prawnych i wytycznych. Wszystkie propozycje zmian w dokumentach zostały zaznaczone kolorem czerwonym. Tekst proponowany do usunięcia lub zmiany został przekreślony.

   Projekt zmian zawiera propozycję podziału dodatkowo przyznanych środków, o jakie będzie ubiegać się LGD. Ich podział wymaga zachowania zasady wyliczenia 11% od wysokości środków finansowych określonych w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy ramowej oraz wielokrotności 10 tys. zł a także przeznaczenia w/w kwoty na operacje dotyczące rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LSR.

   Propozycja określona przez LGD to: 10% wysokości środków finansowych określonych w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy ramowej oraz wielokrotności 10 tys. zł czyli 800 000 zł, do wykorzystania na lata 2022-2023. Sposób podziału kwoty z uwzględnieniem wartości wskaźników, prezentuje tabela:

 

Nazwa przedsięwzięcia

Kwota

Wskaźnik produktu

Wskaźnik rezultatu

1.1 Rozwój istniejących przedsiębiorstw

600 000

Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

2

Liczba utworzonych miejsc pracy

3

Liczba utrzymanych miejsc pracy

8

Liczba rozwiązań lub technologii związanych z ochroną środowiska i klimatu

1

1.2 Tworzenie  nowych przedsiębiorstw

200 000

Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

2

Liczba utworzonych miejsc pracy

2

Liczba utrzymanych miejsc pracy

2

Liczba rozwiązań lub technologii związanych z ochroną środowiska i klimatu

1

Suma

800 000

 

 

Zmianie ulegną m. in. zapisy LSR w zakresie podwyższenia wskaźników, budżetu i planu działania o wartości wskazane powyżej, które w treści projektu zostały wyróżnione kolorem czerwonym.

Propozycje zmian lub uwagi do proponowanych zmian można przesłać na formularzu w terminie do 30 maja 2019 r. w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tytułem korespondencji „Zmiana LSR”, faksem (82 576 70 49), pocztą tradycyjną lub osobiście w biurze LGD przy ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw (II piętro).

Osoba do kontaktu: Anna Maciuk – pracownik biura LGD.

Informujemy również o spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym proponowanych zmian w dniu 29 maja 2019r. o godzinie 8.30 w siedzibie LGD Krasnystaw PLUS.

 

Formularz zgłaszania uwag (.doc)
download

 

Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność lokalną na lata 2014 – 2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw PLUS (otwórz)

Regulamin pracy Rady Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS” (otwórz)
- Załącznik nr 1 do Podręcznika procedur i zasad regulujących przyznawanie pomocy finansowej w ramach Wsparcie dla wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020
- Załącznik nr 1 do Procedury przyznawania pomocy w ramach projektu grantowego realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Krasnystaw PLUS” w ramach poddziałania „Wsparcie dla wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020

 

Procedura przyznawania pomocy w ramach projektu grantowego realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Krasnystaw PLUS” w ramach poddziałania „Wsparcie dla wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020

 

Procedury i zasady regulujące przyznawanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju