Drukuj

mMjowka 2019

Szanowni Państwo!
   W imieniu Zarządu Stowarzyszenia LGD ,,Krasnystaw Plus” dziękuję wszystkim Mieszkańcom, organizacjom i stowarzyszeniom za uczestnictwo w ,,Tradycyjnej Majówce z Karpiem”, która odbyła się w dniu 5 maja 2019 r w Krasnymstawie. Dziękuję za wszelką pomoc w organizacji i czuwaniu nad sprawnym przebiegiem konkursu pt. ,,Najsmaczniejsza potrawa z karpia”.

   Pragnę bardzo serdecznie podziękować za wysiłek, trud, serce i zaangażowanie jakie zostało włożone w uroczystą oprawę kulinarną imprezy wszystkim Paniom z KGW Równianki ,,Wszyscy Razem”, KGW Chorupnik, KGW Widniówka, KGW Bobrowe - Olesin, KGW Stowarzyszenie Mieszkańców Przedmieścia Zastawie, Spółdzielni Socjalnej ,,Własne Kąty” z Krasnegostawu, KGW Poperczyn, KGW Zażółkiew, KGW Bończa Kolonia, KGW Bzowiec, KGW Chłaniów, KGW Źródła Werbki, KGW Krupe, które społecznie, w sposób bezinteresowny zaangażowały się w przygotowanie potraw konkursowych.

   Dzięki okazanemu wsparciu udało się stworzyć niezapomnianą imprezę, którą mieszkańcy Krasnegostawu oraz przybyli goście będą długo wspominać.

   Słowa podziękowania za miłą współpracę kieruję na ręce Pani Poseł Teresy Hałas, Starosty Krasnostawskiego – Pana Andrzeja Leńczuka, Burmistrza Krasnegostawu – Pana Roberta Kościuka, Prezesa Banku Spółdzielczego w Izbicy - Pana Marcina Wojewody, Dyrektora KDK - Pana Damiana Kozyrskiego i wszystkich zaangażowanych w organizację ,,Tradycyjnej Majówki z Karpiem” pracowników Urzędu Miasta w Krasnymstawie, KDK w Krasnymstawie, GCK w Siennicy Nadolnej, MDK w Krasnymstawie.

   Dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli oraz wszystkim tym, którzy nie zostali wymienieni, a których praca i wkład przyczyniły się do organizacji krasnostawskiej imprezy..

Dorota Sawa
Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD ,,Krasnystaw Plus”

 

downloadWyniki konkursu „Najsmaczniejsza potrawa z karpia” (.pdf)