Drukuj

Informacja o szkoleniu

Szanowni Państwo, zachęcamy do rejestrowania się na cykl jednodniowych szkoleń specjalistycznych organizowanych w ramach projektu „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”. Szkolenia skierowane są do organizacji społecznych działających na obszarach wiejskich i obejmują następujące tematy: zagrody edukacyjne (T1), turystyka na obszarach wiejskich (T2), krótkie łańcuchy dostaw (T3), wybrane problemy polityki senioralnej (T4), dom i jego otoczenie jako element architektury krajobrazu i ładu przestrzennego (T5). Omówienie programów szkoleń znajduje na stronie internetowej projektu: prawonawsi.pl

Zostały uruchomione zapisy na szkolenia za pośrednictwem strony internetowej prawonawsi.pl - zgłoszenia

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia wyżywienie, natomiast dojazd zapewniają uczestnicy we własnym zakresie. Istnieje możliwość bezpłatnego noclegu w noc poprzedzającą szkolenie, pierwszeństwo rezerwacji mają uczestnicy Modułu I i II.
Jednocześnie informujemy, że osoby rezygnujące ze szkolenia na trzy (3) dni przed jego rozpoczęciem są zobowiązane do zwrotu kosztów udziału w szkoleniu.

Poniżej znajdziecie Państwo zaktualizowany harmonogram jednodniowych szkoleń specjalistycznych, w którym podajemy adresy miejsc szkoleń.

Zapraszamy na szkolenia.

downloadHarmonogram (.docx) downloadAgenda (.docx)

Z poważaniem
Sekretariat FAOW Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich
00-375 Warszawa, ul. Smolna 34 lok.7, www.faow.org.pl, tel. 22 826 28 84

Projekt "Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa", jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, umowa nr POWR.02.16.00-00-0047/16-00. Projekt jest powadzony przez FORUM Organizacji Obszarów Wiejskich (FAOW – lider projektu) oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN – partner projektu).