LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

18 forum gospodarcze

 

W dniu 18 grudnia 2018 r. w Sali Bankietowej Stowarzyszenia Integracyjnego ,,MAGNUM BONUM” w Krasnymstawie odbyło się XVIII Forum Gospodarcze - Krasnostawska Gala Przedsiębiorczości.

Organizatorem XVIII Forum Gospodarczego 2018 było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Krasnystaw Plus”, a Partnerami Organizacyjnymi Powiat Krasnystaw i Miasto Krasnystaw.

Przybyłych Gości - przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, Miasta Krasnystaw, Gminy Krasnystaw, Organizacji Pozarządowych, Dyrektorów Szkół oraz liczne grono Przedsiębiorców z Powiatu Krasnostawskiego przywitała Pani Dorota Sawa Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”.

Tegoroczne forum poświęcone było niezwykle ważnym tematom z zakresu przedsiębiorczości, głównymi poruszanymi tematami były:
- Potrzeby pracodawców i pracowników na współczesnym rynku pracy
- Pozyskiwanie pracowników, luka pokoleniowa, fluktuacja kadr
- Rola instytucji i samorządów w kształtowaniu lokalnego rynku pracy
- Rynek pracy a kierunki kształcenia w szkołach.

W tym roku zmieniono formułę Krasnostawskiej Gali Przedsiębiorczości zamiast części wykładowej przeprowadzono panel dyskusyjny pt. ,,Dialog partnerów społecznych na rynku pracy”, którego inspiracją był film z wypowiedziami uczniów i absolwentów szkół powiatu krasnostawskiego pt. ,,Perspektywy ludzi młodych na lokalnym rynku pracy” zrealizowany na zlecenie LGD Krasnystaw Plus. Moderatorem panelu był Mateusz Prucnal – Prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju INSPIRATOR. Rozmawiano o krasnostawskim rynku pracy, barierach i możliwościach jego rozwoju, trudnościach w prowadzeniu działalności. Wybrani paneliści Robert Kościuk - Burmistrz Miasta Krasnystaw, Andrzej Jakubiec – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie, Elżbieta Zadrąg - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krasnymstawie, Karolina Kura – właścicielka firmy Social Media, Radosław Szymaszek właściciel – Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego oraz Bogusław Domański – Przedsiębiorstwo Handlowe ,,KRAUTEX” merytorycznie dyskutowali z przedsiębiorcami w zakresie ramowych tematów panelu.

W dalszej części XVIII Forum Gospodarczego 2018 wręczone zostały przez Andrzeja Leńczuka Starostę Powiatu Krasnostawskiego ,,Krasnostawskie Laury Gospodarcze”. Otrzymały je firmy: Przedsiębiorstwo Handlowe ,,KRAUTEX” Bogusław Domański z Kolonii Łopiennik Dolny, Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego Radosław Szymaszek z Krasnegostawu oraz GREENGAS Piotr Gruszecki, Grzegorz Stawski Spółka Cywilna z Krasnegostawu.

Jak co roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Krasnystaw Plus” przyznało wyróżnienia specjalne dla Aktywnego Młodego Przedsiębiorcy 2018 r oraz w ramach konkursu ,,Lider Powiatu Krasnostawskiego 2018”.
Wyróżnienia specjalne w konkursie ,,Aktywny Młody Przedsiębiorca 2018” przyznane przez Kapitułę Stowarzyszenia LGD ,,Krasnystaw Plus” za kreatywność i efektywność w rozwoju przedsiębiorstwa otrzymały Pani Agata Lech właścicielka firmy Prestige Man Style oferującej męską odzież wraz z galanterię; Karolina Kura Social Media – właścicielka firmy zajmującej się content marketingiem; LOGRO Anna Żebrowska-Fedorowicz właścicielka Salonu Sukien Ślubnych w Krasnymstawie.
Zaszczytne wyróżnienie w konkursie ,,Lider-Liderka Powiatu Krasnostawskiego 2018” przyznane przez Kapitułę Stowarzyszenia LGD ,,Krasnystaw Plus” za działanie na rzecz poprawy warunków życia społeczności lokalnej na terenie Powiatu Krasnostawskiego oraz popularyzowanie odpowiedzialnych postaw liderskich wśród mieszkańców obszaru działania LGD „Krasnystaw PLUS” otrzymała Pani Anna Ciechańska-Marucha - Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Przedmieścia Zastawie, aktywny członek rady pożytku Publicznego Miasta Krasnystaw, Zarządu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W imieniu Zarządu Stowarzyszenia LGD Krasnystaw wyróżnienia wręczyła Pani Dorota Sawa - Prezes Zarządu oraz Pan Artur Capała – Członek Zarządu, gratulacje wyróżnionym złożyli Pan Andrzej Leńczuk – Starosta Powiatu Krasnostawskiego, Pan Robert Kościuk - Burmistrz Miasta Krasnystaw.
W części artystycznej wystąpił Marek Andrzejewski założyciel Lubelskiej Federacji Bardów z synem Michałem.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania ,,Krasnystaw Plus” pragniemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom XVIII Forum Gospodarczego 2018 oraz Partnerom Organizacyjnym za udział i zaangażowanie w organizację XVIII Forum Gospodarczego 2018 - Krasnostawskiej Gali Przedsiębiorczości.

PREZES ZARZĄDU
Dorota Sawa

 

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.