Drukuj

informacje dla wnioskodawcow

 

Szanowni Państwo!

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków podajemy dodatkowe wyjaśnienia
dt. składanych kryteriów oceny operacji.

 

 

  1. W przypadku kryterium "Operacja zakłada wykorzystanie lokalnych zasobów" informujemy, że punkty w tym kryterium zostaną przyznane wyłącznie dla działalności, które przewidują rozwój przetwórstwa na obszarze LSR.
  2. W przypadku kryterium "Operacja zakłada wkład własny wnioskodawcy przekraczający intensywność pomocy" informujemy, że punkty w tym kryterium zostaną przyznane wyłącznie w sytuacji, gdy wkład własny Wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy określoną w poszczególnych programach, np. 75% - wkład własny Wnioskodawcy, max.25% - dofinansowanie. Jednocześnie informujemy, że dofinansowanie nie może przekroczyć kwoty 300 tys. zł.