LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

informacje dla wnioskodawcow

 

Szanowni Państwo!

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków podajemy dodatkowe wyjaśnienia
dt. składanych kryteriów oceny operacji.

 

 

  1. W przypadku kryterium "Operacja zakłada wykorzystanie lokalnych zasobów" informujemy, że punkty w tym kryterium zostaną przyznane wyłącznie dla działalności, które przewidują rozwój przetwórstwa na obszarze LSR.
  2. W przypadku kryterium "Operacja zakłada wkład własny wnioskodawcy przekraczający intensywność pomocy" informujemy, że punkty w tym kryterium zostaną przyznane wyłącznie w sytuacji, gdy wkład własny Wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy określoną w poszczególnych programach, np. 75% - wkład własny Wnioskodawcy, max.25% - dofinansowanie. Jednocześnie informujemy, że dofinansowanie nie może przekroczyć kwoty 300 tys. zł.

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.