Informujemy, że w dniu 15.06.2018 na portalu ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (link) pod numerem 122/15/06/2018 ukazało się zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertowego na zorganizowanie trzydniowego wyjazdu na obszar LGD Krasnystaw, zwanego dalej "wyjazdem studyjnym" dla 40 osób dorosłych w okresie od dnia 26.06.2018 r. do dnia 28.06.2018 r.
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się na stronie Stowarzyszenia Lokalnej Grupa Działania Krajna Złotowska (link).

 

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.