Informujemy, że w wymaganym terminie tj. 16.05.2018r. – 05.06.2018 r.
do Biura LGD ,,Krasnystaw Plus” wpłynęła 1 oferta.

Wybrano ofertę złożoną przez:
KMK GROUP, ul. Kuków 123, 42-160 Krzepice

załącznik: download

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.