Informujemy, że w dniu 25.04.2018 na portalu ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (link) pod numerem 22/25/04/2018 ukazało się zapytanie ofertowe na opracowanie graficzne i druk przewodnika turystycznego dla kajakarzy. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się na stronie LGD "Zielony Pierścień" (link).

 

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.