1.    Zamawiający:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw

2.    Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w zakresie ,,Kontrola wewnętrzna i audyt procedur” dla pracownika biura Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw PLUS: Koordynator ds. wdrażania projektów grantowych i kontroli wewnętrznej.

3.    Ocena oferty:
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium ceny brutto – 100%

4.    Wymagania:
- Miejsce szkolenia: Krasnystaw (lub odległość max 100km);
- Data szkolenia: do 22 czerwca 2018 r;
- Czas trwania szkolenia: 2 dni / 16 godz.;
- Ilość osób uczestniczących w szkoleniu: 1 (dopuszcza się udział osoby w szkoleniu grupowym);
- Serwis kawowy;
- Wyżywienie: w przypadku szkolenia w Krasnymstawie – obiad, (śniadanie, obiad, kolacja w przypadku szkolenia poza Krasnymstawem);
- Materiały szkoleniowe;
- Sala szkoleniowa;
- Wykładowca z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla pracowników biura LGD w ramach PROW 2014-2020;
- Forma płatności: przelew;
- Potwierdzenie ukończenia szkolenia: zaświadczenie.

5.    Forma i termin składania ofert:
Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Biurze LGD „Krasnystaw PLUS” ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw, bądź w zeskanowanej wersji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 9 kwietnia 2018 r., godz. 12.00. Liczy się data wpływu oferty do biura LGD.

6.    Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:
- Wykonawca oświadczy, że dysponuje niezbędna wiedzą i doświadczeniem.
- wykona przedmiot zamówienia w wyznaczonym terminie.
- rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT / rachunku.

7.    Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, oferta musi zawierać:
- pełną nazwę Oferenta;
- adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu;
- cenę oferty;
- oświadczenie / zaświadczenie o uprawnieniu do przeprowadzania szkoleń;
- CV wykładowcy.

Jednocześnie informujemy, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.).

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.